Tahkim Kurulu Kararları – 01.01.2015

Tahkim Kurulu 1 Ocak 2015 günü (1) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2014/280

Karadeniz Gençlik Spor Kulübü ile kulüp idarecisi Ahmet Demirci ve futbolcusu Erdi Şayan’ın AFDK’nın 15.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/438, K.2014-2015/952 sayılı kararına itirazlarına ilişkin dosyada duruşma açıldı. Duruşmaya Karadeniz Gençlik Spor Kulübü’nün temsilen vekilleri ile kulüp idarecisi Ahmet Demirci ve futbolcu Erdi Şayan, ayrıca tanık olarak futbolcu Güven Şeker katıldı, duruşmaya tanık olarak dinlenmek üzere davet edilen Cihangir Gürsoy’un mazeret dilekçesi verdiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Tüm dosya kapsamı, müsabakaya ve eyleme dair fail ve tanık anlatımları dikkate alındığında eylemin tamamlandığı ve müsabaka sonucunun etkilendiği anlaşıldığından, AFDK’ca, Karadeniz Gençlik Spor Kulübü’ne müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı FDT’nin 56/1-b. maddesi uyarınca bir alt lige düşürülmesine karar verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– AFDK’ca, Karadeniz Gençlik Spor Kulübü idarecisi Ahmet Demirci’ye müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı FDT’nin 56/1-a. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– AFDK’ca, Karadeniz Gençlik Spor Kulübü futbolcusu Erdi Şayan’a müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı FDT’nin 56/1-a. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/1);

2- E.2014/291

TFF Hukuk Kurulu’nun, Ankara Demir Spor Kulübü kaleci antrenörü Salih Aydın’ın, 15.12.2014 tarihinde ihraç sonrası söylemleri nedeniyle PFDK’ca 18.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/525, K.2014-2015/631 sayılı kararı ile verilen cezanın arttırılması talebi ile yaptığı itiraz incelendi. Ankara Demir Spor Kulübü kaleci antrenörü Salih Aydın’dan cevap dilekçesinin gelmediği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda Ankara Demir Spor Kulübü kaleci antrenörü Salih Aydın’ın ihraç sonrası müsabaka hakem ekibine yönelik sarf ettiği “hepiniz satılmışsınız” şeklindeki sözlerinin, PFDK’nın FDT’nin 36/1-a. maddesi kapsamında “sportmenliğe aykırı hareket” olarak kabulünün aksine, FDT’nin 41/1-c. maddesi kapsamında hakaret niteliğinde olduğu anlaşıldığından; TFF Hukuk Kurulu tarafından yapılan itirazın kabulüne; PFDK’ca kaleci antrenörü Salih Aydın’a ihraç sonrası eylemi nedeniyle verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.-TL para cezasının, eylemin niteliğinin “hakaret” olarak düzeltilmesi suretiyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile (K.2015/2);

3- E.2014/302

Çorum Belediye Spor Kulübü’nün, kulüp masörü Ali Köseer ile ilgili PFDK’nın 25.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/580, K.2014-2015/657 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Çorum Belediye Spor Kulübü masörü Ali Köseer’e müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/3);

4- E.2014/304

Adana Demir Spor Kulübü futbolcusu Harun Yıldırım’ın, AFDK’nın 23.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/706, K.2014-2015/1058 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK’ca Adana Demir Spor Kulübü futbolcusu Harun Yıldırım’a yardımcı hakeme saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/2-a. maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/4);

5- E.2014/305

Kırıkhan Spor Kulübü’nün, futbolcusu Volkan Serim ile ilgili PFDK’nın 25.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/569, K.2014-2015/666 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca, Kırıkhan Spor Kulübü futbolcusu Volkan Serim’e, müsabaka hakemine yönelik tükürme eylemi nedeniyle FDT’nin 41/2 ve 35/4.maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle(K.2015/5);

6- E.2014/306

Şanlıurfa Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 25.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/563, K.2014-2015/660 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– PFDK’ca Şanlıurfa Spor Kulübü’ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/3.maddesi uyarınca 6.000.-TL para cezası; taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 3.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2.maddesi uyarınca 40.000.-TL para cezası; olmak üzere, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 46.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2015/6);

7- E.2014/303

Feriköy Spor Kulübü’nün AFDK’nın 23.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/688, K.2014-2015/1054 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– Feriköy Spor Kulübü tarafından yapılan savunmada dosyaya sunulan TFF İstanbul İl Temsilciliği Başkanlığı’nın, “Feriköy Spor Kulübü’nün 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde oynayacağı müsabakalarda Birol Yalçın’ın teknik sorumlu olarak takımla birlikte sahaya çıkması konusunda izin verildiğini” belirten 26.09.2014 tarihli ve 2014-856 sayılı yazısının tasdikli bir suretinin TFF İstanbul İl Temsilciliği Başkanlığı’ndan istenmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*