Tahkim Kurulu Kararları – 01.04.2019

TFF Tahkim Kurulu 01 Nisan 2019 günlü (18) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/116 – K.2019/136

Fatsa Belediye Spor Kulübü’nün idarecisi Fazıl Şahin ve teknik sorumlusu İsmail Cem Cambaz ile ilgili PFDK’nın 21.03.2019 tarihli E.2018-2019/806 K.2018-2019/970 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fatsa Belediye Spor Kulübü’nün idarecisi Fazıl Şahin’in müsabaka sonrası saha içerisinde müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası ile

cezalandırılmasına, hakem soyunması soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2. maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 165 gün hak mahrumiyeti ve 23.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fatsa Belediye Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu İsmail Cem Cambaz’ın müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fatsa Belediye Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu İsmail Cem Cambaz’ın Gerekli harcı yatırmadığından yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

– Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*