Tahkim Kurulu Kararları – 02.05.2019

TFF Tahkim Kurulu 02 Mayıs 2019 günlü (24) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/130 – K.2019/174

Darıca Gençlerbirliği Sportif Faaliyetleri A.Ş.nin teknik adam Aydın Artanlar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 20.03.2019 tarih ve E.2018/707- K.2019/131 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davalının, itirazının kısmen kabulü ile davacı teknik adam lehine hükmedilen fesih tazminatı alacağının 54.873,00 TL olarak düzeltilmesine,

Kararın diğer kısımlarının onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

– Esas hakkında karar verildiğinden; yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığından talebin reddine, oyçokluğu ile,

2. E.2019/131 – K.2019/175

Düzce Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Salih Sefercik ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 14.03.2019 tarih ve E.2019/94- K.2019/113 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2019/132 – K.2019/176

Muğla Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu İsmail Baydil ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.03.2019 tarih ve E.2019/53- K.2019/103 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2019/148 – K.2019/177

Kocaeli Büyükderbent Spor Kulübü’nün futbolcusu Mert Utku Çarkçı ile ilgili AFDK’nın 25.04.2019 tarihli E.2018-2019/1758 K.2018-2019/2327 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Kocaeli Büyükderbent Spor Kulübü’nün futbolcusu Mert Utku Çarkçı’nın top toplayıcı çocuğa saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 13. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2019/149 – K.2019/178

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş.’nin futbolcusu Enes Karakuş ile ilgili PFDK’nın 25.04.2019 tarihli E.2018-2019/911 K.2018-2019/1091 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş.’nin futbolcusu Enes Karakuş’un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

6. E.2019/150- K.2019/179

Aliağa Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Emir Korubeyi ile ilgili AFDK’nın 22.04.2019 tarihli E.2018-2019/1686 K.2018-2019/2278 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Aliağa Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Emir Korubeyi’nin rakip takım antrenörüne saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*