Tahkim Kurulu Kararları – 03.01.2013

Tahkim Kurulu’nun 03 Ocak 2013 günü (1) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2012/268

Galatasaray AŞ.’nin PFDK’nın 20.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/534, K.2012-2013/636 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/268 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Galatasaray A.Ş.’ye

– Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 54/2.maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına,

– Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 53/3.maddesi uyarınca 10.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına,

– Görevli olmayan kişilerin akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 47/1.maddesi uyarınca 5.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına,

– Galatasaray AŞ’nin Kulüp TV’sinin izinsiz görüntü almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 47/1.maddesi uyarınca 5.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına,

Neticeten PFDK’ca Galatasaray AŞ’ye cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 50.000.-TL para cezasına yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/1 K.);

2. E.2012/269

Eyüpspor Kulübü’nün, Kulüp Başkanı Şevket Sever ile ilgili PFDK’nın 20.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/543, K.2012-2013/615 sayılı kararına karşı itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/269 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Eyüpspor Kulübü Başkanı Şevket Sever’e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 42/1-b maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 11.250.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına (2013/2 K.);

3. E.2012/270

Kurtalanspor Kulübü’nün, AFDK’nın 24.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/667, K.2012-2013/933 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/270 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

16.12.2012 tarihinde oynanan Hakkâri Zapspor-Kurtalanspor müsabakasına ilişkin hakem ve gözlemci raporlarından müsabakanın, 89. dakikada hakem tarafından saha olayları nedeniyle tatil edildiği anlaşılmaktadır. FMT’nin 20/1-a,b maddeleri gereğince; müsabakanın, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması, yine seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleri ile birlikte müsabakaya müdahaleleri sonucunda müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması hallerinde disiplin kurulları eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler. Talimat hükmüne rağmen AFDK’ca bu durumun tartışılmaması uygun görülmemesine rağmen Kurulumuza bu yönde bir itirazın olmaması nedeniyle AFDK’ca, FDT’nin 53/2. ve 35/3. maddeleri uyarınca verilen 1 maç saha kapatma cezasının seyircisiz olarak oynatılması cezasının onanmasına oybirliği ile (2013/3 K.);

4. E.2012/267

Futbolcu Ergün Teber’in, UÇK Hakem Heyetinin 28.11.2012 tarih ve E.2011/643 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili Kurulumuzun E.2012/267 numaraya kayıtlı dosyanın incelenmesinde; başvuran Kasımpaşaspor Kulübü ile Futbolcu Ergün Teber’in dosyamıza müştereken imzaladıkları 31.12.2012 tarihli ve “sulh” içerikli bir dilekçe sundukları, ancak dilekçenin TFF evrak kayıt birimi tarafından kimlik tespiti yapılmadan ve dilekçenin altında ismi yazanlarca imza edilip edilmediği araştırılmadan alındığı; bu durumun “sulh” gibi şahsa sıkı sıkıya bağlı hakların beyanında takip edilmesi gereken usule aykırı olduğu anlaşıldığından, dilekçe altında imzası bulunan Kasımpaşaspor Kulübü Vekili Av. Ersin Hamarat ile Ergün Teber’in beyanları ve kimlik bilgileri tespit edilmek üzere Tahkim Kurulu’na davet edilmelerine; 10.01.2013 tarihinden önce gelip beyanda bulunmadıkları takdirde 31.12.2012 tarihli “sulh” içerikli dilekçe dikkate alınmaksızın karar verileceğinin her iki tarafa ihtarına;

5. E.2012/165, K. 2012/ 177

TFF Vekilinin, futbolcu Serdar Öztan ile ilgili Kurulumuzun 05.07.2012 tarihli, E.2012/165, K.2012/177 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içeren dosyada duruşma açıldı. Duruşmaya Futbolcu Serdar Öztan ile vekili ve tanık sıfatıyla Önder Karadağ katıldı; sözlü beyanları dinlendi, tutanak altına alındı. İlker Yuvauç’un duruşmaya davet edildiği, duruşmaya katılamayacağına dair mazeret bildirdiği görüldü. Yapılan müzakerede;

– Yargılamanın yenilenmesi başvurusuna dayanak gösterilen yazılı ifadenin sahibi İlker Yuvauç’un duruşma gün ve saati tebliğ suretiyle duruşmaya davet edilmesine; İlker Yuvauç’un duruşmaya geliş-gidiş yol ve sair tüm giderlerinin TFF tarafından karşılanmasına;

– Bu nedenlerle duruşmanın 10.01.2013 günü saat 14.30’a bırakılmasına;

6. E.2011/126

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*