Tahkim Kurulu Kararları – 03.10.2013

Tahkim Kurulu 03 Ekim 2013 günü (60) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2013/218

Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü’nün, Kulüp Lisans Kurulu’nun 19.09.2013 tarih, 2013/164 E, 2013/164 K. sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2013/218 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Kulüp Lisans Kurulu’nun 19.09.2013 tarih, 2013/164 E., 2013/164 K. sayılı kararında usul ve esasa aykırı bir husus bulunmadığı anlaşıldığından Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü tarafından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile (2013/221 K.);

2. E.2013/219

Karşıyaka Spor Kulübü’nün, Kulüp Lisans Kurulu’nun 19.09.2013 tarih, 2013/174 E, 2013/174 K. sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2013/219 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Başvurunun süresinde yapıldığı ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan inceleme neticesinde Kulüp Lisans Kurulu’nun 19.09.2013 tarih, 2013/174 E, 2013/174 K. sayılı kararında usul ve esasa aykırı bir husus bulunmadığı anlaşıldığından Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile (2013/222 K.)

3. E.2013/221

Buca Spor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç’ın, PFDK’nın 24.09.2013 tarihli ve E. 2013-2014/112, K.2013-2014/122 sayılı kararına itiraza ilişkin E.2013/221 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; yapılan müzakere neticesinde;

– Buca Spor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç’ın, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile tedbir kararına uymaması nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği; ancak PFDK’ca ihraç öncesi hakaret ile tedbire uymamak şeklindeki eylemler nedeniyle hüküm kurulduğu, buna karşılık ihraç sonrası eylem nedeniyle bir değerlendirme yapılmaması yerinde görülmemekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve re’sen ceza tesisi edilememesi nedeniyle, PFDK’ca teknik sorumlu Mustafa Kemal Kılıç’a, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 40/1-c ve 34/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.TL para cezası ile tedbirli olduğu halde soyunma odasına girmesinden dolayı FDT’nin 49/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 20.000.-TL para cezası olmak üzere neticeten 7 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Kurulumuzca yaptırımın ertelenmesine ilişkin verilen kararlar ışığında FDT’nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliği ile (2013/223 K.);

4. E.2013/222

Armutlu Belediye Spor Kulübü futbolcusu Ferhat Uysal’ın, AFDK’nın 26.09.2013 tarihli ve E. 2013-2014/22, K.2013-2014/20 sayılı kararına itiraza ilişkin E.2013/222 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; olayda uygulanma koşulları bulunmadığı halde AFDK’ca takdiri indirim nedenleri uygulanmak suretiyle ceza tayin edilmiş olması yerinde görülmemiş ise de, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK’ca futbolcu Ferhat Uysal’a, müsabaka hakemine yönelik hakaretinden dolayı neticeten verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına, yapılan itirazın reddine oybirliği ile (2013/224 K.);

5. E. 2013/223

Alanya Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 01.10.2013 tarih ve E.2013-2014/140, K.2013-2014/158 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/223 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Alanya Spor Kulübü’ne müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’ nin 45/1. maddesi uyarınca 8.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/225 K.);

6. E.2013/224

Yeni Bosna Spor Kulübü futbolcusu Uğur Turan’ın, AFDK’nın 26.09.2013 tarihli ve E. 2013-2014/53, K.2013-2014/34 sayılı kararına itiraza ilişkin E.2013/224 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; yerinde görülmeyen sözlü savunma talebinin reddine; AFDK’ca Yeni Bosna Spor Kulübü futbolcusu Uğur Turan’a, müsabaka hakemine yönelik sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT’nin 40/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/226 K.);

7. E.2013/225

Ankara Demir Spor Kulübü’nün, Kulüp ve futbolcusu Alican Tez ile ilgili PFDK’nın 26.09.2013 tarihli ve E. 2013-2014/124, K.2013-2014/146 sayılı kararına itiraza ilişkin E.2013/225 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; PFDK’ca;

– Ankara Demirspor Kulübü’ne akredite olmayan kişilerin akredite alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 45/1.maddesi uyarınca 2.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile

– Ankara Demir Spor Kulübü futbolcusu Alican Tez’e rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 43/1-a ve 34/4.maddeleri uyarınca 7 resmi müsabakadan men ve 2.100.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/227 K.);

8. E. 2013/226

Eskişehir Spor Kulübü’nün, futbolcusu Hürriyet Gücer ile ilgili PFDK’nın 26.09.2013 tarih ve E.2013-2014/113, K.2013-2014/130 sayılı kararına itiraza ilişkin E.2013/226 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntülerini içeren CD de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca futbolcu Hürriyet Gücer’e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 42. ve 34/IV. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Kurulumuzca yaptırımın ertelenmesine ilişkin verilen kararlar ışığında FDT’nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliği ile (2013/228 K.);

9. E.2013/227

Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Coşkun Yılmaz’ın, PFDK’nın 01.10.2013 tarihli ve E. 2013-2014/136, K.2013-2014/161 sayılı kararına itiraza ilişkin E.2013/227 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca futbolcu Coşkun Yılmaz’a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 42. ve 34/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/229 K.);

10. E. 2013/228

Galatasaray A.Ş futbolcusu Felipe Melo de Carvalho ‘nun PFDK’nın 26.09.2013 tarih ve E.2013-2014/130, K.2013-2014/154 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/228 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; müsabaka görüntülerini içeren CD de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Galatasaray A.Ş futbolcusu Felipe Melo de Carvalho’ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 42. Maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, bu yönden yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– PFDK’ca Galatasaray A.Ş futbolcusu Felipe Melo de Carvalho’ya ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 35/2. ve 34/4. maddeleri uyarınca verilen 13.000.-TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile;

– Kurulumuzca yaptırımın ertelenmesine ilişkin verilen kararlar ışığında FDT’nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliği ile (2013/230 K.);

11. E. 2013/229

Beşiktaş A.Ş ‘nın PFDK’nın 26.09.2013 tarih ve E.2013-2014/130, K.2013-2014/153 sayılı kararına itirazlarına dair Kurulumuzun E.2013/229 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda 09.10.2013 Çarşamba, günü saat 17.00’da duruşma açılmasına, duruşma gün ve saatinin Beşiktaş A.Ş’ye bildirilmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*