Tahkim Kurulu Kararları – 04.04.2019

TFF Tahkim Kurulu 04 Nisan 2019 günlü (19) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/78 – K.2019/137

Menemen Belediye Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Gökhan Sinanoğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 06.12.2018 tarih ve E.2018/658- K.2018/655 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

– Menemen Belediye Spor Kulübü Derneği’nin sunduğu ödemelere ilişkin dekontların incelenmesi neticesinde; kulübün, itirazının kabulü ile futbolcu alacağının 24.020,26 TL olarak düzeltilmesine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

2. E.2019/82 – K.2019/138

Teknik adam Ayhan Tenbeloğlu’nun Konya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 01.02.2019 tarih ve E.2018/679- K.2019/29 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2019/83 – K.2019/139

Teknik adam Servet Çetin’in Konya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 01.02.2019 tarih ve E.2018/680- K.2019/30 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2019/86 – K.2019/140

Futbolcu Kubilay Sönmez’in Adana Demir Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 25.05.2018 tarih ve E.2018/645- K.2019/14 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Futbolcu Kubilay Sönmez’in itirazının kabulü ile fesih tazminatının 292.500,00 TL olarak düzeltilmesine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

5. E.2019/87 – K.2019/141

Futbolcu Jan Durica’nın Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.11.2018 tarih ve E.2018/517- K.2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

– Davacı futbolcu Jan Durica’nın alacak talebinin kabulü ile 400.000,00 Euro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

– Faiz, harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

6. E.2019/88 – K.2019/142

Futbolcu Ömer Yıldız’ın Menemen Belediye Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 18.01.2019 tarih ve E.2018/567- K.2019/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

7. E.2019/122 – K.2019/143

Cizre Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Emre Yüksektepe ile ilgili PFDK’nın 28.03.2019 tarihli E.2018-2019/822 K.2018-2019/981 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Cizre Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Emre Yüksektepe’nin ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2019/123 – K.2019/144

1877 Alemdağ Spor Kulübü’nün, futbolcu Alper Atay ile ilgili AFDK’nın 19.03.2019 tarih ve E.2018-2019/1431 K.2018-2019/ 1990 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*