Tahkim Kurulu Kararları – 04.08.2011

Tahkim Kurulu 04 Ağustos 2011 günü 46 sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2011/211

İnegöl Karadeniz Güvenspor Kulübü’nün 03.08.2011 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçenin konusunun, yeni bir delilin ortaya çıktığı iddiasıyla Tahkim Kurulu’nun 16.05.2011 tarihli ve E.2011/163, K.2011/172 sayılı kararına karşı yargılamanın yenilenmesi talebini içerdiği görüldü. Yapılan inceleme ve müzakere neticesinde, İnegöl Karadeniz Güvenspor Kulübü’nün Kurulumuzun anılan kararına karşı daha önce de yargılamanın yenilenmesi talebiyle başvuruda bulunduğu, bu başvurunun Kurulumuzun 25.05.2011 tarih ve 2011/211 E., K.2011/198 sayılı kararı ile reddedildiği; Kulübün bu defaki başvurusunda yargılamanın yenilenmesi talebini dayandırdığı belge içeriğinde yazılı hususların evvelce Tahkim Kurulunun 25.05.2011 tarihli kararında incelendiği ve değerlendirildiği, dolayısıyla ortada yeni bir delilin mevcut olmadığı anlaşıldığı gibi yargılamanın yenilenmesini gerektiren başkaca bir sebebin de bulunmadığı tespit edilmekle yargılamanın yenilenmesi talebinin oybirliğiyle reddine (2011/198 EK K.);

 1. E.2011/271

Kağıthane Sadabat Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 14.06.2011 tarih ve 112 sayılı toplantısında aldığı karara karşı yaptığı itiraza ilişkin E.2011/271 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme ve müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla başvurunun oybirliğiyle reddine (2011/255 K.)

 1. E. 2011/212

Erbaaspor Kulübü vekilinin Kurulumuza verdiği 15.06.2011 tarihli dilekçe okundu. Dilekçenin konusunun Tahkim Kurulu’nun 01.06.2011 tarihli ve E.2011/164, K.2011/ 185 sayılı kararına karşı yargılamanın yenilenmesi talebini içerdiği görüldü. Yapılan inceleme neticesinde, Kulübün Kurulumuzun anılan kararına karşı daha önce 17.05.2011 tarihli dilekçe ile yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunduğu, bu talebin Kurulumuzun 26.05.2011 tarihli ve E.2011/212, K.2011/199 sayılı kararı ile reddedildiği; bu red kararından sonra Kulübün bir kez daha Tahkim Kuruluna yargılamanın yenilenmesi talebi ile başvurduğu, bu başvurunun da Tahkim kurulunun 01.06.2011 tarihli ve K.2011/199 EK sayılı kararı ile reddedildiği, Kulübün bu kez yine aynı sebeplere dayanarak bir kez daha aynı talepte bulunduğu, dolayısıyla ortada aynı olaya ilişkin kesinleşmiş bir hüküm olduğu, kesin hükmün varlığı sebebiyle yerinde görülmeyen yargılamanın yenilenmesi talebinin oybirliğiyle reddine (2011/199 EK- I K.);

 1. E. 2011/283

Ofspor Kulübü’nün başvurusuna ilişkin E. 2011/283 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Kulüp tarafından verilen 02.08.2011 tarihli dilekçenin konusunun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun E.2011/267, K.2011/266 sayılı kararına karşı başvuru olduğu, ancak başvuru harcının yatırılmadığı görüldü. Tahkim Kurulu Talimatı’nın 6/4 maddesi uyarınca harcı yatırılmamış başvuruların reddi gerektiğinden, Kulübün başvurusunun oybirliğiyle reddine (2011/256 K.);

 1. E.2011/284

İstemi Bilgehan Kılıç’ın başvurusuna ilişkin E. 2011/284 numaraya kayıtlı dosya incelendi. İstemi Bilgehan Kılıç vekili tarafından verilen 23.06.2011 tarihli dilekçenin konusunun TFF Yönetim Kurulu’nun 12.04.2011 tarihli kararına karşı itiraz edenler yanında feri müdahil olarak katılmak istemi olduğu anlaşıldı. Başvuru sahibinin süresinde ve harç yatırmak suretiyle TFF Yönetim Kurulu kararına karşı usulüne uygun başvuruda bulunmadığı anlaşılmakla Tahkim Kurulu talimatının 6/4 ve 7. Maddeleri uyarınca başvurunun oybirliğiyle reddine (2011/257 K.);

 1. E.2011/285

Mehmet Kırkpınar’ın başvurusuna ilişkin E. 2011/285 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Mehmet Kırkpınar vekili tarafından verilen 23.06.2011 tarihli dilekçenin konusunun TFF Yönetim Kurulu’nun 12.04.2011 tarihli kararına karşı itiraz edenler yanında feri müdahil olarak katılmak istemi olduğu anlaşıldı. Başvuru sahibinin süresinde ve harç yatırmak suretiyle TFF Yönetim Kurulu kararına karşı usulüne uygun başvuruda bulunmadığı anlaşılmakla Tahkim Kurulu talimatının 6/4 ve 7. Maddeleri uyarınca başvurunun oybirliğiyle reddine (2011/258 K.);

 1. E.2011/286

Ersin Tuncel’in başvurusuna ilişkin E. 2011/286 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Ersin Tuncel tarafından verilen 14.07.2011 tarihli dilekçenin konusunun TFF Yönetim Kurulu’nun 12.04.2011 tarihli kararına karşı itiraz edenler yanında feri müdahil olarak katılmak istemi olduğu anlaşıldı. Başvuru sahibinin süresinde ve harç yatırmak suretiyle TFF Yönetim Kurulu kararına karşı usulüne uygun başvuruda bulunmadığı anlaşılmakla Tahkim Kurulu talimatının 6/4 ve 7. Maddeleri uyarınca başvurunun oybirliğiyle reddine (2011/259 K.);

 1. E.2011/141

Saadettin Hazıroğlu’nun, E.2011/141 sayılı birleştirilen dosya ile ilgili olarak verdiği 07.06.2011 tarihli dilekçe okundu. Dilekçenin konusunun TFF Yönetim Kurulu’nun 12.04.2011 tarihli kararına karşı yaptığı itirazdan vazgeçmek olduğu anlaşıldı. Yapılan inceleme neticesinde Saadettin Hazıroğlu’nun talebinin kabulü ile, birleştirilen E.2011/141 sayılı dosyadan Saadettin Hazıroğlu’na ait E.2011/147 sayılı dosyanın tefrik edilerek işlemden kaldırılmasına; Saadettin Hazıroğlu’nun başvuru sırasında yatırdığı 1.000.-TL harcın talep halinde kendisine iadesine oybirliğiyle (2011/260 K.);

 1. E.2011/270

Foça Belediyespor Kulübü vekili tarafından Kurulumuza verilen 02.08.2011 tarihli dilekçe okundu. Dilekçenin konusunun Kurulumuzun 29.07.2011 tarihli ve E.2011/270, K.2011/254 sayılı kararına karşı yargılamanın yenilenmesi talebini içerdiği görüldü. Olayda yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin mevcut olmadığı anlaşılmakla başvurunun oybirliğiyle reddine (2011/254 EK K.);

 1. E.2011/248

Ramazan Taşkara hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun FDT’nın 87/3. Maddesi uyarınca re’sen incelenmek üzere Kurulumuza gönderdiği E.2011/248 numaraya kayıtlı dosyada duruşma açıldı. Duruşmaya Ramazan Taşkara katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan inceleme ve müzakere neticesinde; PFDK’ca Ramazan Taşkara’ya FDT’nin 55.maddesi uyarınca verilen 3 yıl hak mahrumiyeti cezasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla cezanın onanmasına; dosyada yeterli delil bulunmadığı anlaşılan FDT’nin 56. Maddesi uyarınca verilen cezanın kaldırılmasına; neticeten PFDK’ca Ramazan Taşkara’ya verilen cezanın 3 yıl hak mahrumiyeti cezası olarak düzeltilerek oybirliğiyle onanmasına (2011/261 K.);

 1. E.2011/244

Mehmet Volkan Terlik hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun FDT’nin 87/3. maddesi uyarınca re’sen incelenmek üzere Kurulumuza gönderdiği E.2011/244 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme ve müzakere sonucunda, PFDK’ca Mehmet Volkan Terlik’e FDT’nin 55. ve 56. maddeleri uyarınca neticeten verilen toplam 5 yıl hak mahrumiyeti cezasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla cezanın onanmasına, infaza ilişkin PFDK’ca uygulanan FDT 94/1 maddesinin FDT madde 27/2 olarak düzeltilmesine, netice olarak Mehmet Volkan Terlik’in sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2011/262 K.);

 1. E.2011/254

Celal Berber’in, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/317-1426 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/254 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme ve müzakere neticesinde; PFDK’ca Celal Berber’e FDT’nin 55. Maddesi uyarınca verilen 2 yıl hak mahrumiyeti cezasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla cezanın oybirliğiyle onanmasına (2011/263 K.)

13. E.2011/255

Ali Kemal Genç’in, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/282-1419 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/255 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme ve müzakere neticesinde, gerekçesi daha sonra yazılmak üzere PFDK’ca Ali Kemal Genç’e FDT’nin 8. maddesine göre gerekçe gösterilmeden FDT’nin 55. maddesi uyarınca en üst sınırdan 3 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesi yerinde görülmemekle cezanın takdiren 2 yıl hak mahrumiyeti cezası olarak düzeltilerek onanmasına; esas hakkında karar verildiğinden dosyaya sunulu 01.08.2011 tarihli dilekçe ile talep edilen yürütmeyi durdurma istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliğiyle (2011/264 K.)

14. E.2011/256

Özgür Yıldırım’ın, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/283-1420 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/256 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme ve müzakere neticesinde, gerekçesi daha sonra yazılmak üzere PFDK’ca Özgür Yıldırım’a FDT’nin 8. maddesine göre gerekçe gösterilmeden FDT’nin 55. maddesi uyarınca en üst sınırdan 3 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesi yerinde görülmemekle cezanın takdiren 2 yıl hak mahrumiyeti cezası olarak düzeltilerek onanmasına; esas hakkında karar verildiğinden dosyaya sunulu 01.08.2011 tarihli dilekçe ile talep edilen yürütmeyi durdurma istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliğiyle (2011/265 K.)

15. E.2011/243

İbrahim Öztürk’ün, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/332-1417 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/243 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme ve müzakere neticesinde PFDK’ca İbrahim Öztürk’e FDT’nin 55. Maddesi uyarınca verilen toplam 5 yıl hak mahrumiyeti cezasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla cezanın onanmasına; suçun işlendiği tarihte futbolcunun amatör statüde olduğu anlaşıldığından unsurlarının oluşmaması sebebiyle FDT’nin 56. maddesi uyarınca tayin edilen cezanın kaldırılmasına, infaza ilişkin PFDK’ca uygulanan FDT 94/1 maddesinin FDT madde 27/2 olarak düzeltilmesine, netice olarak Mehmet Volkan Terlik’in sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının onanmasına, esas hakkında karar verildiğinden dosyaya sunulu 01.08.2011 tarihli dilekçe ile talep edilen yürütmeyi durdurma istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliğiyle (2011/266 K.)

 1. E.2011/247

Rıfat Engiz hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun FDT’nin 87/3. maddesi uyarınca Kurulumuza gönderdiği E.2011/247 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme ve müzakere sonucunda PFDK’ca Rıfat Engiz’e FDT’nin 55 maddesi uyarınca verilen toplam 7 yıl hak mahrumiyeti cezası ile FDT’nin 56.maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla cezanın onanmasına, infaza ilişkin PFDK’ca uygulanan FDT 94/1 maddesinin FDT madde 27/2 olarak düzeltilmesine, netice olarak Rıfat Engiz’in sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2011/267 K.);

17. E. 2011/281

Erkan Ergün hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun FDT’nın 87/3. Maddesi uyarınca re’sen incelenmek üzere Kurulumuza gönderdiği E.2011/281 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme ve müzakere sonucunda PFDK’ca Erkan Ergün’e FDT’nin 55 maddesi uyarınca verilen toplam 68 yıl hak mahrumiyeti cezası ile FDT’nin 56.maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2011/268 K.);

18. E.2011/245

Ferdi Tatlı hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun FDT’nın 87/3. Maddesi uyarınca Kurulumuza gönderdiği E.2011/245 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme ve müzakere sonucunda PFDK’ca Ferdi Tatlı’ya FDT’nin 55 maddesi uyarınca verilen toplam 5 yıl hak mahrumiyeti cezasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, infaza ilişkin olarak uygulanan FDT 94/1 maddesinin FDT madde 27/2 olarak düzeltilmek suretiyle netice olarak Rıfat Engiz’in sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2011/269 K.);

19. E.2011/263

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/246, K.2011/361 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/263 numaraya kayıtlı dosyada duruşma açıldı. Duruşmaya Kulübü temsilen Av. İnanç Dinçsoy ile Futbolcuyu temsilen Av. Hande Hamarat katıldı. Taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Dosyanın incelemeye alınmasına;

20. E.2011/262

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Musa Aydın ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/276, K.2011/363 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/262 numaraya kayıtlı dosyada duruşma açıldı. Duruşmaya Kulübü temsilen Av. İnanç Dinçsoy ile Futbolcuyu temsilen Av. Didem Sunna katıldı. Taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Dosyanın incelemeye alınmasına;

21. E.2011/272

Şanlıurfaspor Kulübü’nün, futbolcu İlhan Var ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.06.2011 tarih ve E.2011/157, K.2011/443 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/272 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süresinde olduğu ancak peşin nispi harcın 1188,12.-TL eksik yatırıldığı görüldü. Eksik yatırılan harcın 5 günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağının Kulübe bildirilmesine, ayrıca Şanlıurfaspor Kulübü vekili tarafından verilen başvuru dilekçesinin 7 günlük süre içinde cevaplandırılmak üzere futbolcu İlhan Var’a tebliğine,

22. E.2011/273

Futbolcu Adem Çak’ın, Akçaabat Sebatspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.06.2011 tarih ve E.2011/106, K.2011/388 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/273 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süresinde olduğu ancak peşin nispi harcın 2.100.-TL eksik yatırıldığı görüldü. Eksik yatırılan harcın 5 günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağının Futbolcuya bildirilmesine, ayrıca Futbolcu Adem Çak vekili tarafından verilen başvuru dilekçesinin 7 günlük süre içinde cevaplandırılmak üzere Akçaabat Sebatspor Kulübü’ne tebliğine,

23. E.2011/274

Çankırı Belediyespor Kulübü’nün, Futbolcu Celal Özcan ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.06.2011 tarih ve E.2011/106, K.2011/388 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/274 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süresinde olduğu, ancak peşin nispi harcın 815.-TL eksik yatırıldığı görüldü. Eksik yatırılan harcın 5 günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağının Kulübe bildirilmesine, ayrıca Çankırı Belediyespor Kulübü vekili tarafından verilen başvuru dilekçesinin 7 günlük süre içinde cevaplandırılmak üzere Futbolcu Celal Özcan’a tebliğine,

24. E.2011/275

Çankırı Belediyespor Kulübü’nün, Futbolcu Lokman Akyıldız ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 24.06.2011 tarih ve E.2011/281, K.2011/448 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/275 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süresinde olduğu, ancak peşin nispi harcın 493.-TL eksik yatırıldığı görüldü. Eksik yatırılan harcın 5 günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağının Kulübe bildirilmesine, ayrıca Çankırı Belediyespor Kulübü vekili tarafından verilen başvuru dilekçesinin 7 günlük süre içinde cevaplandırılmak üzere Futbolcu Lokman Akyıldız’a tebliğine,

25. E.2011/276

Adıyamanspor Kulübü’nün, Futbolcu Arda Demiral ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.06.2011 tarih ve E.2011/983, K.2011/441 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/276 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süresinde olduğu, peşin maktu ve nispi harcın yatırıldığı görüldü. Adıyamanspor Kulübü vekili tarafından verilen başvuru dilekçesinin 7 günlük süre içinde cevaplandırılmak üzere Futbolcu Arda Demiral’a tebliğine,

26. E.2011/277

Adıyamanspor Kulübü’nün, Futbolcu Murat Günay ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.06.2011 tarih ve E.2011/28, K.2011/392 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/277 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süresinde olduğu, peşin maktu ve nispi harcın yatırıldığı görüldü. Adıyamanspor Kulübü vekili tarafından verilen başvuru dilekçesinin 7 günlük süre içinde cevaplandırılmak üzere Futbolcu Murat Günay’a tebliğine,

27. E.2011/278

Futbolcu Mehmet Budak’ın, Tokatspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.06.2011 tarih ve E.2011/435, K.2011/44 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/278 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süresinde olduğu, ancak peşin maktu ve nispi harcın 1107,12.-TL eksik yatırıldığı görüldü. Eksik yatırılan harcın 5 günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağının Futbolcuya bildirilmesine, ayrıca Futbolcu Mehmet Budak vekili tarafından verilen başvuru dilekçesinin 7 günlük süre içinde cevaplandırılmak üzere Tokatspor Kulübü’ne tebliğine,

28. E.2011/279

Futbolcu Erdem Özkurt’un, Gaziosmanpaşaspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 28.06.2011 tarih ve E.2011/222, K.2011/464 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/279 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süresinde olduğu, ancak peşin maktu ve nispi harcın 1.550.-TL eksik yatırıldığı görüldü. Eksik yatırılan harcın 5 günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağının Futbolcuya bildirilmesine, ayrıca Futbolcu Erdem Özkurt vekili tarafından verilen başvuru dilekçesinin 7 günlük süre içinde cevaplandırılmak üzere Gaziosmanpaşaspor Kulübü’ne tebliğine,

29. E.2011/282

Bursa Nilüferspor Kulübü’nün , TFF Yönetim Kurulu’nun 11.07.2011 tarih ve 2 sayılı toplantısında alınan karara karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/282 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Başvurunun süresinde olup olmadığının tespiti için ilgili Yönetim Kurulu kararının Kulübe hangi tarihte tebliğ edildiğinin TFF Genel Sekreterliğinden sorulmasına; kararın onaylı bir suretinin ve dosya ile ilgili tüm evrakların gönderilmesinin istenmesine, başvuru dilekçesinin cevaplandırılmak üzere TFF Genel Sekreterliği’ne tebliğine;

30. E.2011/237

Recep Öztürk’ün, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/334-1432 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/237 numaraya kayıtlı dosyada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olup Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına;

 1. E.2011/251

Durmuş Bayram’ın, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/287-1477 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/251 numaraya kayıtlı dosyada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olup Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına;

32. E.2011/242

Umut Koçin’in, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/341-1476 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/242 numaraya kayıtlı dosyada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olup Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına;

 1. E.2011/257

Muttalip Kandemir’in, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/284-1428 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/257 numaraya kayıtlı dosyada Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına;

34. E.2011/280

Antrenör Savaş Dilmenli’nin, AFDK’nun 16.06.2011 tarihli ve 2010-2011/1196-1833 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/280 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına,

35. E.2011/268

Teknik Sorumlu Ali Haydar Tayük’ün, AFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/1198-1812 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/268 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

36. E.2011/269

Teknik Sorumlu Semih Can Çakır’ın, AFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/1198-1812 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/269 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

37. E.2011/49

Mustafa Sevgi’nin, PFDK’nun 20.01.2011 tarihli 2010-2011/649-726 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/49 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına; duruşma talebinin kabulü ile 11.08.2011 saat 15.00’da duruşma açılmasına, duruşma gün ve saatinin Mustafa Sevgi’ye bildirilmesine;

38. E.2011/48

Barış Memiş’in, PFDK’nun 20.01.2011 tarihli 2010-2011/649-726 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/48 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına; duruşma talebinin kabulü ile 11.08.2011 saat 15.00’da duruşma açılmasına, duruşma gün ve saatinin Barış Memiş’e bildirilmesine;

39. E.2011/227

Sağlık Ekibi çalışanı Nihat Kaçar’ın Kartalspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 18.05.2011 tarih ve E.2011/207, K.2011/331 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/227 numaraya kayıtlı dosyada, incelemenin devamına; Talimatta öngörülen yükümlülüğüne aykırı olarak istenilen belgeleri göndermeyen Kartalspor Kulübü hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, Kurulumuz tarafından Kulübe gönderilen 12.07.2011 tarihli yazının gereğinin yerine getirilmesinin beklenmesine;

40. E.2011/250

Belediye Vanspor Kulübü’nün, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 22.12.2010 tarih ve E.2010/879, K.2010/1051 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/250 numaraya kayıtlı dosyada taraflardan istenen cevabın beklenmesine,

41. E.2011/200

Kayseri Erciyesspor Kulübü’nün, Kulüp Lisans Kurulu’nun 06.05.2011 tarih, 2011/31 K. sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/200 numaraya kayıtlı dosyada TFF Genel Sekreterliği’nden istenen cevabın beklenmesine,

42. E.2011/119

Karşıyaka Kulübü’nün, Kulüp Lisans Kurulu’nun 06.05.2011 tarih, 2011/29 K. sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/199 numaraya kayıtlı dosyada TFF Genel Sekreterliği’nden istenen cevabın beklenmesine,

43. E.2011/141

TFF Yönetim Kurulu’nun 12.04.2011 tarihli kararı ile iptal edilen Futbolcu Temsilci Sınavı’na itiraz eden İsmail Tarık Raşioğlu’nun, Mustafa Sezgin’in, Görkem Kırgız’ın, Cengiz Kaan Kayıran’ın, İrfan Özden’in, Murat Azakoğlu’nun, İhsan Tarkan’ın, Serhan Serbast’in, Olcay Onur Öztürk’ün, Mehmet Polat Elmacı’nın, Ergin Başyazgan’ın, Tarık Özaslan’ın, Kıymet Şaşmaz’ın, Volkan Saruhan’ın itirazlarına ilişkin E.2011/141 numaralara kayıtlı dosyada esas hakkında karar için Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma aşamasının beklenmesine,

44. E.2011/126

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği görülmekle beklemenin devamına;

45. E.2011/264

Karşıyaka Kulübü’nün, futbolcu Bilal Kısa ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/242, K.2011/359 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/264 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

46. E.2011/265

Karşıyaka Kulübü’nün, futbolcu Yunus Altun ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/238, K.2011/366 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/265 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

47. E.2011/261

Çankırı Bld.spor Kulübü’nün, futbolcu Taylan Varol ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/210, K.2011/370 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/261 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

48. E.2011/260

Çankırı Bld.spor Kulübü’nün, futbolcu Metin Özçınar ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/214, K.2011/372 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/260 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

49. E.2011/259

Çankırı Bld.spor Kulübü’nün, futbolcu Serkan Bakar ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/211, K.2011/373 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/259 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

50. E.2011/258

Çankırı Bld.spor Kulübü’nün, futbolcu Erkan Özer ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/215, K.2011/369 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/258 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*