Tahkim Kurulu Kararları – 05.04.2018

TFF Tahkim Kurulu 05 Nisan 2018 günlü (19) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/105 – K.2018/124

Yeni Emirgazi Belediye Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 13.03.2018 tarihli 79 sayılı toplantısında alınan 2018/27-4622 sayılı karara karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

2. E.2018/106 – K.2018/125

Armutlu Belediye Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 07.03.2018 tarihli 78 sayılı toplantısında alınan 2018/27-4664 sayılı karara karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

3. E.2018/107 – K.2018/126

Futbolcu temsilcisi Metin Korkmaz’ın Göztepe Sportif yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/594 – K.2017/666 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

– Davacı futbolcu temsilcisinin alacak talebinin kabulü ile net 100.000,00 TL +KDV alacağın 15.09.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsili ile davacı futbolcu temsilcisine ödenmesine,

– Harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine oybirliği ile

4. E.2018/113 – K.2018/ 127

Çankırı Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 27.03.2018 tarihli E.2017-2018/1539 K.2017-2018/2074 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 05.04.2018 Perşembe günü saat 14:15’de itiraz eden tarafın hazır olduğu görüldü, Çankırı Spor Kulüp Başkanı Sevda Karaali’nin sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Orta Belediye Spor – Çankırı Spor 1. Amatör küme müsabakasının; takımın ilk kez müsabakaya gelmeyerek talimatlara aykırı davranışta bulunması nedeniyle Çankırı Spor Kulübü hakkında Futbol Müsabaka Talimatı 24/1-a maddesi gereğince eyleme uyan FDT’nin 46. Maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına (FDT madde 32) ve ayrıca bu ceza ile birlikte mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar (3) puanın silinmesi kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2018/117 – K.2018/ 128

Ortaca Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Semih Canaslan’ın, AFDK’ nın 29.03.2018 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Ortaca Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Semih Canaslan’ın, rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2018/118 – K.2018/ 129

Çınar Gençlik Spor Kulübü’nün AFDK’ nın 26.03.2018 tarihli kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

7. E.2018/119 – K.2018/130

Keçiören Gücü Spor Kulübü’nün, futbolcusu Okan Baydemir ile ilgili PFDK’nın 29.03.2018 tarihli E. 2017-2018/819 K.2017-2018/984 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Erteleme talebinin reddine,

– Keçiören Gücü Spor Kulübü’nün, futbolcusu Okan Baydemir’in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. Maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2018/120 – K.2018/131

Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor Kulübü’nün idarecisi Yılmaz Mızrak ile ilgili PFDK’nın 29.03.2018 tarihli E. 2017-2018/837 K.2017-2018/982 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor Kulübü’nün idarecisi Yılmaz Mızrak’ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca 2.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/125 – K.2018/132

1074 Çankırı Spor Kulübü’nün, futbolcusu Umut Çelik’in ile ilgili AFDK’nın 29.03.2018 tarihli E. 2017-2018/1583 K.2017-2018/2101 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– 1074 Çankırı Spor Kulübü’nün, futbolcusu Umut Çelik’in rakip takım futbolcusuna topsuz alanda kural dışı harekette bulunması nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2018/126 – K.2018/133

Konya Ereğli Spor Kulübü’nün futbolcusu Ali Serhat Özdemir’in ile ilgili AFDK’nın 02.04.2018 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Konya Ereğli Spor Kulübü’nün futbolcusu Ali Serhat Özdemir’in rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunması dolayısıyla bulunması nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (Kırmızı kart gereği 1 maç + 5 maç = 6 maç ) ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca tedbirli sürede oynamadığı resmi müsabaka adetinin bu cezadan mahsup edilmesi ile cezalandırılması şeklinde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2018/127 – K.2018/134

Aydın Spor 1923 Kulübü’nün futbolcusu Mesut Uzun’un PFDK’nın 29.03.2018 tarihli E. 2017-2018/832 K.2017-2018/985 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Aydın Spor 1923 Kulübü’nün futbolcusu Mesut Uzun’un rakip takım futbolcusuna şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43 ve 35/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men 1.500,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*