Tahkim Kurulu Kararları – 05.07.2018

TFF Tahkim Kurulu 5 Temmuz 2018 günlü (37) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/185 – K.2018/ 199

Samsun Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Hasan Hatipoğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.03.2018 tarih ve E.2018/45 K.2018/49 sayılı kararına karşı tarafların başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Samsun Spor Kulübü Derneği’nin itirazının kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında yazılı olan 1. Sezon fesih tazminatının; taleple bağlılık ilkesi gereğince 85.000,00 TL olarak düzeltilmesine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

– Değişen alacak miktarına göre harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

2. E.2018/186 – K.2018/200

Futbolcu Temsilcisi Serdar Ertemçöz ile futbolcu Mansaly Boubacar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 30.03.2018 tarih ve E.2017/657 – K.2018/60 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

3. E.2018/ 187 – K.2018/201

Tire 1922 Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Anıl Özönerli ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 20.04.2018 tarih ve E.2016/555 – K.2018/110 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2018/188 – K.2018/202

Kahramanmaraş Futbol yatırımları A.Ş.’nin, Teknik Adam Cafer Aydın ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 20.04.2018 tarih ve E.2018/63 – K.2018/108 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*