Tahkim Kurulu Kararları – 06.04.2017

TFF Tahkim Kurulu 6 Nisan 2017 günlü (18) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.(*)

1. E.2017/112

Rize Spor Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin, futbolcu Gökhan Kaba ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 18.11.2016 tarih ve E.2016/619 – K.2016/649 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/163)

2. E.2017/114

Futbolcu Mert Somay’ın, Diyarbekir Futbol Yat. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 09.12.2016 tarih ve E.2016/626 – K.2016/706 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/164)

3. E.2017/126

Futbolcu İbrahim Karaca’nın, Düzce Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 03.02.2017 tarih ve E.2016/718 – K.2017/33 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/165)

4. E.2017/127

Futbolcu İlker Erbay’ın, Bayrampaşa Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 18.01.2017 tarih ve E.2016/735 – K.2017/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/166)

5. E.2017/128

Hatay Spor Kulübü’nün, futbolcu Tufan Deniz Gelen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 18.01.2017 tarih ve E.2016/695 – K.2017/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/167)

6. E.2017/162

Amed Sportif Faal. Kulübü ve kulüp futbolcusu Deniz Naki’nin, PFDK’nın 23.03.2017 tarih ve E.2016-2017/851 – K.2016-2017/992 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

– Amed Sportif Faal. Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 12.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Amed Sportif Faal. Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Amed Sportif Faal. Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/2. maddesi uyarınca 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Amed Sportif Faal. Kulübü’nün, müsabakaya biletsiz seyirci alınması nedeniyle FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Amed Sportif Faal. Kulübü futbolcusu Deniz Naki’nin, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a, 35/4 ve 11. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Amed Sportif Faal. Kulübü futbolcusu Deniz Naki’nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik eyleminin PFDK’nın kabulünün aksine FDT’nin 44. maddesinde düzenlenen “saldırı” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine; cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT’nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Deniz Naki hakkında verilen 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/168)

7. E.2017/168

Güzel Ordu Spor Kulübü’nün, kulüp futbolcuları Suat Kerçin ve Samet Madalı hakkındaki AFDK’nın 30.03.2017 tarih ve E.2016-2017/1679 – K.2016-2017/2308 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Güzel Ordu Spor Kulübü futbolcusu Suat Kerçin’in, rakip takım futbolcusuna yönelik kural dışı harekette bulunmaktan FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezaların tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

– Güzel Ordu Spor Kulübü futbolcusu Samet Madalı’nın, rakip takım yöneticisine yönelik saldırıda bulunmaktan FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezaların tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2017/169)

8. E.2017/169

İncesu Erdem Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 21.03.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– İncesu Erdem Spor Kulübü’nün, FMT’nin 22/g ve 23/1-3 maddeleri yoluyla FDT’nin 47/3 maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlubiyet cezası ve mevcut puanından (3) puan silinmesi cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/170)

9. E.2017/170

12 Bingöl Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 23.03.2017 tarih ve E.2016-2017/865 – K.2016-2017/991 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– 12 Bingöl Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezaların tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– 12 Bingöl Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 2.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezaların tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– 12 Bingöl Spor Kulübü’nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 1.200 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezaların tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/171)

10. E.2017/171

Altay Spor Kulübü’nün, futbolcu Mikail Albayrak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 03.02.2017 tarih ve E.2016/724 – K.2017/30 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca usulüne uygun başvuru yapılmadığından, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile, (K.2017/172)

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*