Tahkim Kurulu Kararları – 06.07.2017

TFF Tahkim Kurulu 6 Temmuz 2017 günlü (32) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/155 K.2017/188 -Ek

Yeni Malatya Spor Kulübü’nün, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 19.01.2017 tarih ve E.2016/658 – K.2017/15 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine,

– Tahkim Kurulu Talimatı’nın 14. maddesi uyarınca ve gerekçesi gerekçeli hükümde açıklanacağı üzere, Yeni Malatya Spor Kulübü’nün yargılamanın iadesi talebinin usulden reddine, oyçokluğu ile,

2. E.2017/249 – K.2017/274

Şanlıurfa Spor Kulübü’nün, futbolcu Kubilay Sönmez ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 03.03.2017 tarih ve E.2016/748 – K.2016/72 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının 1 nolu bendinin; “Davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile 14.325,65 TL alacağın davalı futbolcudan tahsil edilerek davacı kulübe ödenmesine” şeklinde düzeltilmesine,

– Kararın diğer kısımlarının onanmasına,

– Harç ve giderler ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2017/250 – K.2017/275

Dardanel Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin, futbolcu Yusuf Atay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 19.01.2017 tarih ve E.2016/650 – K.2017/12 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2017/254 – K.2017/276

Sarıkamış Belediye Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 26.05.2017 tarih ve 2017/27-9791 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

– 07.05.2017 tarihinde oynanan Sarıkamış Belediye Spor – Kars 36 Spor müsabakasının; çıkan saha olayları nedeniyle tatil edilmesinin uygun görülmesine ve FMT’nin 23/4. maddesi uyarınca Sarıkamış Belediye Spor Kulübü’nün (3-0) hükmen yenik sayılmasına, Kars 36 Spor Kulübü’nün (3-0) hükmen galip sayılmasına yönelik TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2017/270 – K.2017/277

Futbolcu Halil İbrahim Tuna’nın ve Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü’nün, Antalya Spor Faal. Tic. ve San. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.04.2017 tarih ve E.2017/27 – K.2017/156 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma istemlerinin reddine, oybirliği ile,

– Antalya Spor Faal. Tic. ve San. A.Ş.’nin feragati nedeniyle davanın reddine; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

– Futbolcu Halil İbrahim Tuna hakkında PFSTT 30/2. maddesi uyarınca verilen 6 ay süreyle resmi müsabakalardan men cezasının ve Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü hakkında PFSTT 30/5. maddesi uyarınca verilen 1 transfer ve tescil dönemi transfer yasağı cezasının kaldırılmasına,

– Harç ve giderler ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

6. E.2017/272 – K.2017/278

Eskişehir Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 08.06.2017 tarih ve E.2016-2017/1090 – K.2016-2017/1285 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Eskişehir Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– FDT’nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt B,C,D,E; Kuzey Kale Arkası Üst B1,C1,D1,E1,B2,C2,D2,E2,B3,C3,D3,E3; Doğu Alt A,B,C,D,E,F,G; Doğu Üst A,B,C,D,E,F,G bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Eskişehir Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Eskişehir Spor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/2. maddesi uyarınca 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Eskişehir Spor Kulübü’nün, müsabaka öncesinde ve sonrasında yapılacak flaş röportaja teknik sorumlu ve müsabakada oynamış futbolcu katılımını sağlamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Eskişehir Spor Kulübü’nün, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 7.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2017/273 – K.2017/279

Altınordu Futbol Yat. A.Ş.’nin, AFDK’nın 08.06.2017 tarih ve E.2016-2017/2081 – K.2016-2017/2726 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Altınordu Futbol Yat. A.Ş. futbolcuları Berkehan Biçer ve Ozan Can Oruç’un, rakip takım futbolcusu ile kavga etmekten FDT’nin 45/a maddesi uyarınca 3’er resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezaların tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezaların onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*