Tahkim Kurulu Kararları – 07.01.2013

Tahkim Kurulu’nun 07 Ocak 2013 günü (2) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2013/4

Fatsa Belediyesi Spor Kulübü’nün futbolcusu Arif Demir ile ilgili AFDK’nın 03.01.2012 tarihli ve E.2012-2013/713, K.2012-2013/10125 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/4 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– AFDK’ca futbolcu Arif Demir’e hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT’nin 42/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Fatsa Belediye Spor Kulübü tarafından yatırılan itiraz reddedildiğinden yatırılmış bulunan 200.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile (2013/4 K.);

2. E.2012/267

Futbolcu Ergün Teber’in ve Antalya Spor AŞ’nin, UÇK Hakem Heyetinin 28.11.2012 tarih ve E.2011/643 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili Kurulumuzun E.2012/267 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Daha önce işbu dosyadan çekilen Kurulumuz üyesi Av.Taner Ünlü’nün yokluğunda yapılan incelemede; başvuran Kasımpaşaspor Kulübü ile Futbolcu Ergün Teber’in dosyamıza müşterek imzalı, 31.12.2012 tarihli ve “sulh” içerikli dilekçe verdikleri, 03.01.2013 tarihli ara karara uygun olarak dilekçe mümzîleri Kasımpaşaspor Kulübü Vekili Av. Ersin Hamarat ile Ergün Teber’in duruşma öncesinde gelerek beyanlarının ve kimlik bilgilerinin ayrıca tespit edildiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Kasımpaşaspor Kulübü’nün, futbolcu Ergün Teber hakkında verilen sportif cezaya ilişkin şikayetinden, cezanın tüm sonuçları ile beraber ortadan kaldırılacak şekilde vazgeçmesi nedeniyle UÇK Hakem Heyeti’nin 28.11.2012 tarih ve E.2011/643 sayılı kararı ile futbolcu Ergün Teber’e PFSTT’nin 30/2.maddesi uyarınca verilen 6 ay süreyle resmi müsabakadan men cezasının kaldırılmasına oybirliği ile;

– UÇK Hakem Heyeti kararının düzeltilmiş hüküm fıkrasının 5.maddesinde 9.000.-TL hakem ücretinin futbolcu Ergün Teber’e yüklenmesine karar verilmiş ise de, başvuran Kasımpaşaspor Kulübü ile Futbolcu Ergün Teber arasında yapılan 31.12.2012 tarihli sulh anlaşmasında hakem ücretinin Kasımpaşa Spor Kulübü tarafından yüklenilmesi taahhüt ve beyan edilmiş olduğundan, 9.000.-TL hakem ücretinin Kasımpaşa Spor Kulübü üzerinde bırakılmasına oybirliği ile;

– Futbolcu Ergün Teber tarafından yatırılan 2.000.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile;

– Futbolcu Ergün Teber’in, 28.12.2012 tarihinde sehven yatırıldığı için iadesini istediği 1.000.-TL harç hakkında karar vermeye yer olmadığına; buna karşılık futbolcunun sehven yatırdığı anlaşılan bedelin iadesi için TFF Mali İşler Müdürlüğü’ne başvuru hususunda muhtariyetine oybirliği ile;

– Antalyaspor AŞ tarafından yatırılan 2.000.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile (2013/5 K.);

3. E.2012/165, K. 2012/ 177

TFF Vekilinin, futbolcu Serdar Öztan ile ilgili Kurulumuzun 05.07.2012 tarihli, E.2012/165, K.2012/177 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içeren dosyada, İlker Yuvauç’un mazereti nedeniyle duruşma evvelce 10.01.2013 gününe bırakıldığından, dosyanın belirlenen günde incelenmesine;

4. E.2013/1

CFS Bağcılar Spor Kulübü futbolcusu Bülent Ortakaya’nın, PFDK’nın 28.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/581, K.2012-2013/677 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/1 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; talep doğrultusunda 10 Ocak 2013 Perşembe günü saat 15.30’da duruşma açılmasına, duruşma gün ve saatinin futbolcu Bülent Ortakaya’ya tebliğine;

5. E.2013/2

Temsilci Fuzuli Tuğrul’un, PFDK’nın 28.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/581, K.2012-2013/677 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/2 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Yapılan müzakere neticesinde; talep doğrultusunda 10 Ocak 2013 Perşembe günü saat 15.30’da duruşma açılmasına, duruşma gün ve saatinin Temsilci Fuzuli Tuğrul’a tebliğine;

6. E.2013/3

Trabzonspor AŞ.’nin PFDK’nın 27.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/566, K.2012-2013/676 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/3 numaraya kayıtlı dosyasında gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Dosyanın incelemeye alınmasına,

7. E.2011/126

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*