Tahkim Kurulu Kararları – 07.09.2017

TFF Tahkim Kurulu 7 Eylül 2017 günlü (41) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/296 – K.2017/331

Bandırma Spor Kulübü’nün, futbolcu Musa Sinan Yılmazer ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 02.06.2017 tarih ve E.2017/129 – K.2017/260 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Bandırma Spor Kulübü’nün itirazının kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının ortadan kaldırılmasına,

– Futbolcu Musa Sinan Yılmazer’in alacak talebinin reddine,

– Harç, giderler ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

2. E.2017/297 – K.2017/332

1299 Osmanlı Spor A.Ş.’nin, futbolcu Muhammet Reis ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 12.05.2017 tarih ve E.2017/178 – K.2017/216 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun işin esasına girmeden “görevsizlik kararı” vermesi gerektiği ve Kurul’un görevli olmadığı halde hüküm kurmasının isabetli olmadığı anlaşılmakla, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevsizliğine; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

– Harç ve giderler ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2017/298 – K.2017/333

1461 Trabzon Futbol İşl. Tic. A.Ş.’nin, futbolcu Oktay Demircan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.06.2017 tarih ve E.2017/269 – K.2017/273 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– 1461 Trabzon Futbol İşl. Tic. A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile futbolcu alacağının 37.500 TL olarak düzeltilmesine,

– Muaccel hale gelmeyen alacaklar yönünden karar verilmesine yer olmadığına,

– Harç, giderler ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E.2017/299 – K.2017/334

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün, futbolcu Hasan Ayaroğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.05.2017 tarih ve E.2017/173 – K.2017/234 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; feragat nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

5. E.2017/317 – K.2017/335

Aydın Spor 1923 Kulübü’nün, futbolcu Şamil Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.06.2017 tarih ve E.2017/221 – K.2017/278 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2017/341 – K.2017/336

Siirt Hasbey Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 23.08.2017 tarih ve E.2016-2017/2147 – K.2016-2017/2821 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Siirt Hasbey Spor Kulübü’nün, futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanmasını temin etmekten FMT’nin 22/g, 23/1-3. maddeleri yoluyla FDT’nin 47/3. maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2017/342 – K.2017/337

Gümüşhane Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 17.08.2017 tarih ve E.2017-2018/9 – K.2017-2018/16 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Gümüşhane Spor Kulübü’nün, futbolcunun tescilli olduğu kulübünden yazılı izni alınmadan transfer görüşmelerinde bulunulması nedeniyle PFSTT’nin 19/6. ve FDT’nin 46/1. maddeleri uyarınca 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2017/343 – K.2017/338

Yüksekova Bld. Spor Kulübü futbolcusu Furkan Yıldırım’ın, PFDK’nın 25.08.2017 tarih ve E.2017-2018/41 – K.2017-2018/49 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Furkan Yıldırım hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının FDT’nin 13. maddesine istinaden 1/3 oranında indirim uygulanması suretiyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

9. E.2017/344 – K.2017/339

Adana Spor A.Ş. futbolcusu Magaye Serigne Falilou Dit Nelson’un, PFDK’nın 24.08.2017 tarih ve E.2017-2018/18 – K.2017-2018/30 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine,

– Magaye Serigne Falilou Dit Nelson’un, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 8.650 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

10. E.2017/345 – K.2017/340

Gözlemci Aydın Sayar’ın, PFDK’nın 24.08.2017 tarih ve E.2017-2018/13 – K.2017-2018/29 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Gözlemci Aydın Sayar’ın, MHK Talimatı’nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 1 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*