Tahkim Kurulu Kararları – 08.01.2015

Tahkim Kurulu 8 Ocak 2015 günü (2) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2014/303

Feriköy Spor Kulübü’nün AFDK’nın 23.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/688, K.2014-2015/1054 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– TFF İstanbul İl Temsilciliği Başkanlığı’nın, 26.09.2014 tarihli ve 2014-856 sayılı yazısının içeriği gözetildiğinde, somut olayda Feriköy Spor Kulübü’ne atfedilecek bir kusurun bulunmadığı anlaşıldığından, AFDK’ca Feriköy Spor Kulübü’nün FMT’nin 22/c. maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına dair verilen kararın kaldırılmasına oybirliği ile (K.2015/7);

2- E.2015/1

Denizli Spor Kulübü teknik sorumlusu Özcan Bizati’nin PFDK’nın 01.01.2015 tarihli ve E.2014-2015/597, K.2014-2015/697 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Gerekli harcın yatırılmaması nedeniyle tedbirin kaldırılması talebinin reddine oybirliği ile;

– PFDK’ca Denizli Spor Kulübü teknik sorumlusu Özcan Bizati’ye müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşılan “yaptırımın ertelenmesitalebinin kabulüne, PFDK’ca verilen 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasından henüz infaz edilmeyen yalnız 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine oybirliği ile (K.2015/8);

3- E.2015/2

Uşak Belediye Spor Kulübü’nün AFDK’nın 30.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/597, K.2014-2015/1097 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– Başkasının lisansı ile müsabakada bulunması eylemine karışan futbolcu ile antrenör hakkında AFDK’ca verilen ceza kararının kesinleştiği anlaşılmakla, FMT 22/g. maddesi gereğince kulübe verilen cezanın “kişilerin eylemine bağlı-netice ceza” olduğu dikkate alınarak; AFDK’ca Uşak Belediye Spor Kulübü hakkında FMT’nin 22/g., 23-1-3. maddeleri yoluyla FDT’nin 47/3.maddesi uyarınca verilen (0-3) hükmen mağlup sayılma cezası ile mevcut puanından (3) puan silinmesi cezasına Uşak Belediye Spor Kulübü tarafından yapılan itirazın reddine oyçokluğu ile (K.2015/9);

4- E.2015/3

Diyarbakır Büyükşehir Beld. Spor Kulübü’nün PFDK’nın 30.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/584, K.2014-2015/689 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde PFDK’ca;

– Diyarbakır Büyükşehir Bld. Spor Kulübü’ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2.maddesi uyarınca 5.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Diyarbakır Büyükşehir Bld. Spor Kulübü’ne merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1.maddesi uyarınca 4.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Diyarbakır Büyükşehir Bld. Spor Kulübü’ne stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49.maddesi uyarınca 13.000.- TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Diyarbakır Büyükşehir Bld. Spor Kulübü’ne müsabakadan önce dağıtılan davetiyelerde TFF’ye tescilli olan isim ve ambleminden farklı isim ve amblem kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca 4.000.- TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Diyarbakır Büyükşehir Bld. Spor Kulübü’ne ideolojik propaganda yapılması nedeniyle FDT’nin 35/3,42/3 ve 42/4.maddeleri uyarınca 20.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Her ne kadar PFDK’ca Diyarbakır Büyükşehir Bld. Spor Kulübü’ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2.maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmiş ise de, müsabaka görevlisinin yaralanması ile müsabakanın durduğu hususları yanında fiilin işleniş şekli, yoğunluğu ve ağırlığı dikkate alındığında eylemin daha ağır bir cezayı gerektirdiği anlaşılmakla birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca verilen cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2015/10);

5- E.2015/4

İstanbul Başakşehir A.Ş.’nin, PFDK’nın 01.01.2015 tarihli ve E.2014-2015/586, K.2014-2015/695 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca İstanbul Başakşehir A.Ş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 2.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2.maddesi uyarınca 100.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2015/11);

6- E.2014/305

Sakarya Bayan Futbol Spor Kulübü’nün AFDK’nın 30.12.2014 tarihli ve E.2014-2015/696, K.2014-2015/936 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Sakarya Bayan Futbol Spor Kulübü’nün itirazının FDT’nin 89/1. maddesi uyarınca usul yönünden reddine oybirliği ile (K.2015/12);

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*