Tahkim Kurulu Kararları – 09.05.2019

TFF Tahkim Kurulu 09 Mayıs 2019 günlü (25) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/139 – K.2019/180

Futbolcu Halil Sağdaş’ın Kozan Belediye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 20.03.2019 tarih ve E.2018/670- K.2019/128 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2019/145 – K.2019/181

Konya Spor Kulübü Derneği’nin teknik adam Rıza Çalımbay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.02.2019 tarih ve E.2018/674- K.2019/40 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

– Davacının duruşma talebinin reddine,

– Davalı kulübün itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında 2.462.500,00 TL olarak kabul edilen fesih tazminatı tutarının (%25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması suretiyle) 1.846.875,00 TL olarak düzeltilmesine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

– Sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

3. E.2019/146 – K.2019/182

Darıca Gençlerbirliği Sportif Faaliyetleri A.Ş.nin futbolcu Abdullah Balıkuv ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 20.03.2019 tarih ve E.2019/64- K.2019/129 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın (tashih edildiği şekli ile) onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2019/147 – K.2019183

Nilüfer Karaman Spor Kulübü ve Hacivat Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 17.04.2019 tarihli 114 sayılı toplantısında alınan kararına karşı tarafların başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, tarafların başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

5. E.2019/152 – K.2019/184

Osmanlı Spor Futbol Kulübü’nün idarecisi Mehmet Davarcı ile ilgili PFDK’nın 25.04.2019 tarihli E.2018-2019/893 K.2018-2019/1086 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma talebinin reddine,

– Osmanlı Spor Futbol Kulübü’nün idarecisi Mehmet Davarcı’nın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2019/153 – K.2019/185

7 Mart Kadirli Demir Spor Kulübü’nün AFDK’nın 02.05.2019 tarihli E.2018-2019/1775 K.2018-2019/2393 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

7. E.2019/154- K.2019/186

Nazilli Belediye Spor Kulübü, antrenörü İsmail Kaba ve futbolcusu Taylan Özgün ile ilgili PFDK’nın 02.05.2019 tarihli E.2018-2019/930 K.2018-2019/1122 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 2.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 9.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün, antrenörü İsmail Kaba’nın rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Taylan Özgün’ün rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2019/155- K.2019/187

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin görevlisi Gökhan Kandemir ile ilgili PFDK’nın 02.05.2019 tarihli E.2018-2019/918 K.2018-2019/1120 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin görevlisi Gökhan Kandemir’in rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2019/156- K.2019/188

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve futbolcusu Volkan Demirel ile ilgili PFDK’nın 02.05.2019 tarihli E.2018-2019/918 K.2018-2019/1119 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto D, E, F, Maraton Üst G, H, Migros M Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 45.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Volkan Demirel’in rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 3 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2019/157- K.2019/189

1461 Trabzon Kulübü’nün futbolcusu İsmail Karakaş ile ilgili PFDK’nın 02.05.2019 tarihli E.2018-2019/935 K.2018-2019/1121 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– 1461 Trabzon Kulübü’nün futbolcusu İsmail Karakaş’ın ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdehale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 6 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2019/165- K.2019/190

Balıkesir Baltok Kulübü’nün futbolcusu Nizamettin Çalışkan ile ilgili PFDK’nın 02.05.2019 tarihli E.2018-2019/922 K.2018-2019/1110 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Balıkesir Baltok Kulübü’nün futbolcusu Nizamettin Çalışkan’ın ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 9.750,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 7 resmi müsabakadan men ve 16.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2019/166- K.2019/191

73 Şırnak Belediye Spor Kulübü Derneği’nin AFDK’nın 02.05.2019 tarihli E.2018-2019/1768 K.2018-2019/2392 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– 73 Şırnak Belediye Spor Kulübü Derneği’nin Cizre Serhat Spor – 73 Şırnak Belediye Spor müsabakasında 73 Şırnak Belediye Spor Kulübü’nün 24 forma nolu Ebong Evyang Luma isimli futbolcusunun evrakta tahrifat yapılarak lisans çıkarıldığı bu kişinin aslında Nfor Nelson Tat isimli oturma izni bulunmayan bir kişi olması nedeniyle; 73 Şırnak Belediye Spor Kulübü Derneği’nin FMT 22/g maddesi FDT’nin 47/3. maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlubiyet cezası ve mevcut puanlarından 3 puan silinmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*