Tahkim Kurulu Kararları – 11.01.2018

TFF Tahkim Kurulu 11 Ocak 2018 günlü (2) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/248 – K.2017/286 – Ek

Düzce Spor Kulübü’nün, Kurulumuzun 20.07.2017 tarih ve E.2017/248 – K.2017/286 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi mahiyetindeki başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Düzce Spor Kulübü’nün yargılamanın iadesi talebinin kısmen kabulü ile kulüp hakkında verilen iki transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten men cezasının; bir transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten men cezasının olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

2. E.2017/469 – K.2018/6

Futbolcu temsilcisi Haluk Canatar’ın, Kayseri Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 17.08.2017 tarih ve E.2017/190 – K.2017/452 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

– Davacı futbolcu temsilcisinin alacak talebinin kısmen kabulü ile net 140.000,00 TL alacağın dava tarihi olan 19.04.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsili ile davacı futbolcu temsilcisine ödenmesine,

– Harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

3. E.2017/470 – K.2018/7

Futbolcu Marko Simic’in, Kayseri Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 12.05.2017 tarih ve E.2017/138 – K.2017/212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2017/472 – K.2018/8

Futbolcu İhsan Mert’in, Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.10.2017 tarih ve E.2017/463 – K.2017/545 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2017/491 – K.2018/9

Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim ve kulüp idarecisi Mehmet Giray Küçük’ün, PFDK’nın 19.12.2017 tarih ve E.2017-2018/436 – K.2017-2018/580 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma istemlerinin reddine,

– Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim’in, kulüp futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-b ve 4/2. maddeleri uyarınca 3 yıl 2 ay hak mahrumiyeti ve 180.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim’in, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT’nin 25/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Şanlıurfa Spor Kulübü idarecisi Mehmet Giray Küçük’ün, kulüp futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-b ve 4/2. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 60.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme istemlerinin reddine, oybirliği ile,

6. E.2018/3 – K.2018/10

Işın Boru Yıldız Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 28.12.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Işın Boru Yıldız Spor Kulübü’nün, yaşı büyük 6 futbolcuyu müsabaka isim listesine yazmak suretiyle talimatlara aykırı davranmaktan FMT’nin 22/d, 23/3 ve FDT’nin 46/1. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/4 – K.2018/11

Devrek Belediye Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 26.12.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Devrek Belediye Spor Kulübü’nün, Kırşehir Belediye Spor Kulübü futbolcusu Abdulrazzak Omar’ın cezalı iken oynadığına iken dair itirazı hakkında FMT’nin 23/1. maddesi uyarınca itirazın reddine karar verilmesinde usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2018/5 – K.2018/12

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, kulüp yöneticisi Ahmet Nur Çebi hakkındaki PFDK’nın 02.01.2018 tarih ve E.2017-2018/504 – K.2017-2018/599 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine,

– Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. yöneticisi Ahmet Nur Çebi’nin, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/6 – K.2018/13

Trakya Fener Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 28.12.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Trakya Fener Spor Kulübü’nün itirazının, müsabaka isim listesindeki değişikliğin hakemin bilgisi dahilinde ve usulüne uygun olarak yapıldığının tespiti gerekçesi ile reddine karar verilmesinde usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2018/7 – K.2018/14

Antalya Spor A.Ş.’nin, kulüp futbolcusu Maicon Marques Bitencourt hakkındaki PFDK’nın 02.01.2018 tarih ve E.2017-2018/506 – K.2017-2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Futbolcu Maicon Marques Bitencourt’un, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*