Tahkim Kurulu Kararları – 11.02.2016

Tahkim Kurulu’nun 11 Şubat 2016 günü (7) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2015/188, K.2016/19

Ordu Spor Kulübü’nün, 08.02.2016 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçenin konusunun Kurulumuzun 14.01.2016 tarih ve E.2015/188, K.2016/19 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içerdiği, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, usul kanunlarında sınırlı şekilde sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden herhangi birinin mevcut olmadığı anlaşıldığından, Ordu Spor Kulübü’nün talebinin reddine oybirliği ile (K.2016/19 EK);

2- E.2015/189, K.2016/20

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün, 09.02.2016 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçenin konusunun Kurulumuzun 14.01.2016 tarih ve E.2015/189, K.2016/20 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içerdiği, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, usul kanunlarında sınırlı şekilde sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden herhangi birinin mevcut olmadığı anlaşıldığından MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün talebinin reddine oybirliği ile (K.2016/20 EK);

3- E.2015/195, K.2016/26

Buca Spor Kulübü’nün, 08.02.2016 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçenin konusunun Kurulumuzun 14.01.2016 tarih ve E.2015/195, K.2016/26 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içerdiği, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, usul kanunlarında sınırlı şekilde sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden herhangi birinin mevcut olmadığı anlaşıldığından Buca Spor Kulübü’nün talebinin reddine oybirliği ile, (K.2016/26 EK);

4- E.2016/30

Sultantepe Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 19.01.2016 tarih ve 13 sayılı toplantısında aldığı karara itirazına ilişkin dosya incelendi. TFF Genel Sekreterliği’nden istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından Sultantepe Spor Kulübü’nün başvurusunun reddine oybirliği ile (K.2016/46);

5- E.2016/32

Vartaş Elazığ Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Yiğit’in, PFDK’nın 04.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/623, K.2015-2016/743 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– PFDK’ca Elazığ Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Yiğit’e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35.4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Elazığ Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Yiğit’in “yaptırımın ertelenmesitalebinin reddine oybirliği ile (K.2016/47);

6- E.2016/33

Ordu Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Kuru’nun, PFDK’nın 01.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/498, K.2015-2016/607 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca, Ordu Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Kuru’ya TFF Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı’nın 5.1 ve 5.2 maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 38.2 ve 39.1 maddeleri uyarınca 6 ay resmi müsabakalardan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/48);

7- E.2016/34

Halide Edip Adıvar Spor Kulübü’nün, kulübün kendisi ve futbolcusu Âdem İnanç ile ilgili AFDK’nın 04.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/956, K.2015-2016/1163 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– AFDK’ca Halide Edip Adıvar Spor Kulübü futbolcusu Âdem İnanç’a kırmızı kart cezalısı olmasına rağmen müsabakaya katılması nedeniyle FDT’nin 50/1-a. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– AFDK’ca Halide Edip Adıvar Spor Kulübü’ne, kırmızı kart cezalısı futbolcunun müsabakaya katılmasını temin etmesi nedeniyle FMT’nin 22/f., 23/3. maddeleri yoluyla, FDT’nin 50/2. maddesi uyarınca (0-3) hükmen mağlubiyet cezası verilmesinde, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/49);

8- E.2016/35

Belediye Batman Spor Kulübü’nün, futbolcusu Veysi Bat ile ilgili AFDK’nın 04.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/994, K.2015-2016/1172 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– Belediye Batman Spor Kulübü futbolcusu Veysi Bat’ın, rakip takım futbolcusuna yönelik eylemi, Kurulumuzun yerleşik içtihatları ve eylemin unsurları dikkate alındığında, AFDK’nın “şiddetli hareket” şeklinde kabulünün aksine FDT’nin 44/1-a. maddesinde düzenlenen “saldırı” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, disiplin ihlalinin niteliğinin “saldırı” şeklinde düzeltilerek onanmasına; cezanın da disiplin ihlalinin saldırı niteliğine uyan FDT’nin 44/1-a. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK’ca Belediye Batman Spor Kulübü futbolcusu Veysi Bat’a verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından, Belediye Batman Spor Kulübü’nün, futbolcusu Veysi Bat ile ilgili “yaptırımın ertelenmesitalebinin reddine oybirliği ile (K.2016/50);

9- E.2016/36

Altay Spor Kulübü’nün, futbolcusu Hayrullah Çelik ile ilgili PFDK’nın 05.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/625, K.2015-2016/754 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– Altay Spor Kulübü futbolcusu Hayrullah Çelik’in, rakip takım sporcusuna yönelik eylemi, Kurulumuzun yerleşik içtihatları ve eylemin unsurları dikkate alındığında, PFDK’nın “şiddetli hareket” şeklinde kabulünün aksine FDT’nin 44/1-a. maddesinde düzenlenen “saldırı” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, disiplin ihlalinin niteliğinin “saldırı” şeklinde düzeltilerek onanmasına; cezanın da disiplin ihlalinin saldırı niteliğine uyan FDT’nin 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca tayini gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, PFDK’ca Altay Spor Kulübü futbolcusu Hayrullah Çelik’e verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından, Altay Spor Kulübü’nün, futbolcusu Hayrullah Çelik ile ilgili “yaptırımın ertelenmesitalebinin reddine oybirliği ile (K.2016/51);

10- E.2016/37

Maltepe Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 04.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/626, K.2015-2016/732 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca;

– Maltepe Spor Kulübü’ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nın 52/2. maddesi uyarınca 5.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Maltepe Spor Kulübü’ne, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca 2.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2016/52);

11- E.2016/38

Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü’nün, futbolcusu Fatih Ergen ile ilgili AFDK’nın 08.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/980, K.2015-2016/1191 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDK’ca Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü futbolcusu Fatih Ergen’e ihraç sonrası hakeme tükürmesi nedeniyle FDT’nin 41/2. maddesi uyarınca ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca 8 resmi müsabakadan men cezası (kırmızı kart gereği 1 maç +8 maç= 9 maç) verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/53);

12- E.2016/39

Nazilli Belediye Spor Kulübü teknik sorumlusu Mahmut Esin Girgin’in, AFDK’nın 09.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/936, K.2015-2016/1260 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDK’ca Nazilli Belediye Spor Kulübü teknik sorumlusu Mahmut Esin Girgin’e, hakeme sözle hakaret te bulunması nedeniyle FDT’nin 41/1-c. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/54);

13- E.2016/40

İskenderun Spor 1967 Kulübü’nün, Antalya Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 13.01.2016 tarih ve E.2014/34, K.2016/5 sayılı kararına ilişkin dosya incelendi. Başvurunun süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Taraf teşkili sağlanarak; Kurulumuzun toplantı tarihi olan 18.02.2016 gününe kadar cevap vermek üzere, İskenderun Spor 1967 Kulübü’nün başvuru dilekçesinin Antalya Spor A.Ş.’ye tebliğine; dosyanın incelemeye alınmasına;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*