Tahkim Kurulu Kararları – 11.04.2019

TFF Tahkim Kurulu 11 Nisan 2019 günlü (20) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/78 – K.2019/ 137 Ek

Menemen Belediye Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Gökhan Sinanoğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin, Kurulumuzun, 04.04.2019 tarih ve E.2019/78- K.2019/137 sayılı kararına karşı davacının karar düzeltme talebi incelendi. Davacının karar düzeltme talebinin; ödeme belgeleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde kabul edilerek, Kurulumuz kararının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

– UÇK kararının asgari ücrete ilişkin 32.670,26 TL tutarlı kısmına itiraz edilmediğinden alacağın bu kısmının kesinleştiğinin kabulü ile,

– Davacı futbolcu garanti ücret alacağının şimdilik 45.000,00TL’sini talep ettiğinden, talebin kabul edilmesine, taleple bağlılık ilkesi gereği 45.000,00 TL’nin 28.500,00 TL’sinin 30.07.2017 tarihinden itibaren ve 16.500,00 TL’sinin 30.08.2017 tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsiline,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

– Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

2. E.2019/89 – K.2019/145

Futbolcu Mehmet Albayrak’ın Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 25.01.2019 tarih ve E.2018/675- K.2019/218 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

– Davacının, itirazının kabulü ile futbolcu alacağının 489.122,00 TL olarak düzeltilmesine,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

3. E.2019/90 – K.2019/146

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin Kayseri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 01.02.2019 tarih ve E.2018/694- K.2019/28 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2019/91 – K.2019/147

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcu Sefa Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 25.01.2019 tarih ve E.2018/654- K.2019/16 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2019/102 – K.2019/148

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcu Sefa Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.02.2019 tarih ve E.2019/5- K.2019/76 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2019/109 – K.2019/149

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcu Matteo Ferrari ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.09.2018 tarih ve E.2017/659- K.2018/435 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma talebinin reddine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

– Davacı futbolcunun alacak talebinin reddine,

– Yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

7. E.2019/110 – K.2019/150

Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. ve futbolcu Oktay Pop’un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 25.01.2019 tarih ve E.2018/552- K.2019/12 sayılı kararına tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

8. E.2019/126 – K.2019/151

Çayeli Spor Kulübü’nün futbolcusu Ramazan Yılmaz ile ilgili AFDK’nın 01.04.2019 tarihli E.2018-2019/1567 K.2018-2019/2115 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Çayeli Spor Kulübü’nün futbolcusu Ramazan Yılmaz’ın rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunmaktan ve eylemini ısrarla sürdürmesi nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2019/127 – K.2019/152

Kırşehir Belediye Spor Kulübü’nün PFDK’nın 09.04.2019 tarihli E.2018-2019/838 K.2018-2019/1000 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Kırşehir Belediye Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirmesi nedeniyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1.500,00 TL para cezası cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2019/128 – K.2019/153

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin futbolcusu Christian Nekadio Luyindama ile ilgili PFDK’nın 09.04.2019 tarihli E.2018-2019/823 K.2018-2019/987 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma talebinin reddine,

– Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin futbolcusu Christian Nekadio Luyindama’nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*