Tahkim Kurulu Kararları – 11.08.2011

Tahkim Kurulu 11 Ağustos 2011 günü 47 sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2011/258

Çankırı Bld.spor Kulübü’nün, futbolcu Erkan Özer ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/215, K.2011/369 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/258 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının Futbolcunun ödenmemiş alacak tutarını toplam net 15.350.-TL olarak tespit eden kısmının onanmasına, ancak toplam alacağa uygulanacak faizin dava tarihinden itibaren işletilmesine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının bu yönden düzeltilerek onanmasına oybirliğiyle ( 2011/270 K);

2. E.2011/259

Çankırı Bld.spor Kulübü’nün, futbolcu Serkan Bakar ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/211, K.2011/373 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/259 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararında usul ve esasa bir aykırılık olmadığı anlaşılmakla Kulübün başvurusunun reddine ve kararın oybirliğiyle onanmasına (2011/271 K.);

3. E.2011/260

Çankırı Bld.spor Kulübü’nün, futbolcu Metin Özçınar ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/214, K.2011/372 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/260 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararında usul ve esasa bir aykırılık olmadığı anlaşılmakla Kulübün başvurusunun reddine ve kararın oybirliğiyle onanmasına (2011/272 K.);

4. E.2011/261

Çankırı Bld.spor Kulübü’nün, futbolcu Taylan Varol ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/210, K.2011/370 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/261 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararında usul ve esasa bir aykırılık olmadığı anlaşılmakla Kulübün başvurusunun reddine ve kararın oybirliğiyle onanmasına (2011/273 K.);

5. E.2011/280

Antrenör Savaş Dilmenli’nin, AFDK’nun 16.06.2011 tarihli ve 2010-2011/1196-1833 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/280 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, AFDK tarafından Savaş Dilmenli’ye verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezasına yapılan itirazın reddine, AFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2011/274 K.);

  1. E.2011/48

Barış Memiş’in, PFDK’nun 20.01.2011 tarihli 2010-2011/649-726 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/48 numaraya kayıtlı dosyada duruşma açıldı. Duruşmaya Barış Memiş ile vekili Av. Engin Tuzcuoğlu katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi. Tutanak altına alındı. Yapılan inceleme neticesinde, PFDK tarafından Barış Memiş’e Futbolda Dopingle Mücadele Talimatının 5.1 ve 5.2 maddelerine aykırılık nedeniyle aynı talimatın 38.2 maddesi uyarınca verilen 2 yıl resmi müsabakalardan men cezasının, olayda Dopingle Mücadele Talimatı’nın 39.5.1 maddesinde yazılı koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından cezanın infazının numune alma tarihi olan 21.11.2010’dan itibaren başlatılmak suretiyle bu yönden düzeltilerek oybirliğiyle onanmasına (2011/275 K.);

7. E.2011/49

Mustafa Sevgi’nin, PFDK’nun 20.01.2011 tarihli 2010-2011/649-726 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/49 numaraya kayıtlı dosyada duruşma açıldı. Duruşmaya Mustafa Sevgi ile vekili Av. Engin Tuzcuoğlu katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi. Tutanak altına alındı. Yapılan inceleme neticesinde, PFDK tarafından Mustafa Sevgi’ye Futbolda Dopingle Mücadele Talimatının 5.1 ve 5.2 maddelerine aykırılık nedeniyle aynı talimatın 38.2 maddesi uyarınca verilen 2 yıl resmi müsabakalardan men cezasının, olayda Dopingle Mücadele Talimatı’nın 39.5.1 maddesinde yazılı koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından cezanın infazının numune alma tarihi olan 21.11.2010’dan itibaren başlatılmak suretiyle bu yönden düzeltilerek oybirliğiyle onanmasına (2011/276 K.);

  1. E.2011/287

Abdullah Parlak’ın, PFDK’nın 08.06.2011 tarih ve E.2010-2011/281, K.2010-2011/1461 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/287 numaraya kayıtlı dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Başvuru dilekçesinde duruşma açılması talebinde bulunulduğu görüldüğünden duruşma açıldı. Duruşmaya Abdullah Parlak katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi. Tutanak altına alındı. Dosyanın incelemeye alınmasına;

9. E.2011/277

Adıyamanspor Kulübü’nün, Futbolcu Murat Günay ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.06.2011 tarih ve E.2011/28, K.2011/392 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/277 numaraya kayıtlı dosyada, Murat Günay vekilinin 28 Temmuz 2011 evrak kayıt tarihli dilekçesi ve dilekçe ekinde sunduğu harç dekontu incelendi. Dilekçenin konusunun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yukarıda zikredilen 10.06.2011 tarih ve E.2011/28, K.2011/392 sayılı kararına karşı başvuru olduğu anlaşıldı. Yapılan inceleme neticesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararının 06.07.2011 tarihinde Futbolcu vekiline tebliğ edildiği, başvuru harcının 08.07.2011 tarihinde yatırıldığı, başvuru dilekçesinin ise 28.07.2011 tarihinde Federasyonca kayıt altına alındığı görüldü. Tahkim Kurulu Talimatı’nın 6/I, 6/IV ve 7. madde hükümleri uyarınca Tahkim Kurulu’na başvuruların kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde harcı yatırılmak suretiyle ve aynı süre içinde dilekçe ile gerçekleştirilmesi gerektiğinden, dilekçenin 7 günlük süre geçtikten sonra Federasyona verilmiş olması karşısında futbolcu Murat Günay vekili tarafından verilen dilekçenin başvuru dilekçesi olarak kabulünün reddine, talep halinde harcın Futbolcuya iadesine; Kulüp tarafından yapılan başvuru dilekçesine karşı Futbolcudan istenen cevap dilekçesinin beklenmesine;

10. E.2011/265

Karşıyaka Kulübü’nün, futbolcu Yunus Altun ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/238, K.2011/366 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/265 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Kurulumuz önündeki dosya ile hukuki bağlantısı bulunması nedeniyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulundan Yunus Altun tarafından yapılmış başvuruya ilişkin E.2011/436 numaraya kayıtlı dosyanın durumunun sorulmasına;

11. E.2011/268

Teknik Sorumlu Ali Haydar Tayük’ün, AFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/1198-1812 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/268 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyada 14.05.2011 tarihli Öz Karacaahmetspor- Yalıspor müsabakasında meydana gelen olaylar sebebiyle Ali Haydar Tayük’e ilişkin verilen İstanbul İl Disiplin Kurulu’nun 17.05.2011 tarih ve 5/1 sayılı kararının mevcut olmadığı, sadece Muhittin Karakullukçu ve Av. Ali Rıza Dizdar’ın imzalarını havi İstanbul İl Disiplin Kurulu raporunun bulunduğu görüldü. Dosyadaki eksikliğin tamamlanması için İstanbul İl Temsilciliğinden ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığından Ali Haydar Tayük’e 15 yıl hak mahrumiyeti cezası tayinine dair İstanbul İl Disiplin Kurulu’nun 17.05.2011 tarih ve 5/1 sayılı kararının tasdikli bir suretinin istenmesine;

  1. E.2011/269

Futbolcu Semih Can Çakır’ın, AFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/1198-1812 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/269 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyada 14.05.2011 tarihli Öz Karacaahmetspor- Yalıspor müsabakasında meydana gelen olaylar sebebiyle Semih Can Çakır’a ilişkin verilen İstanbul İl Disiplin Kurulu’nun 17.05.2011 tarih ve 5/1 sayılı kararının mevcut olmadığı, sadece Muhittin Karakullukçu ve Av. Ali Rıza Dizdar’ın imzalarını havi İstanbul İl Disiplin Kurulu raporunun bulunduğu görüldü. Dosyadaki eksikliğin tamamlanması için İstanbul İl Temsilciliğinden ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığından Semih Can Çakır’a 1 yıl hak mahrumiyeti cezası tayinine dair İstanbul İl Disiplin Kurulu’nun 17.05.2011 tarih ve 5/1 sayılı kararının tasdikli bir suretinin istenmesine;

13. E.2011/272

Şanlıurfaspor Kulübü’nün, futbolcu İlhan Var ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.06.2011 tarih ve E.2011/157, K.2011/443 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/272 numaraya kayıtlı dosyada eksik harcının tamamlanmasının ve Futbolcudan istenen cevap dilekçesinin beklenmesine,

14. E.2011/273

Futbolcu Adem Çak’ın, Akçaabat Sebatspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.06.2011 tarih ve E.2011/106, K.2011/388 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/273 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Başvuruda bulunan Futbolcu Adem Çak’ın talebinin maktu harca tabi olduğu, başvuru sırasında maktu harç tutarı 1.000.-TL’nin tam olarak yatırıldığı anlaşılmakla, eksik harcın tamamlanmasının Futbolcuya ihtarına dair Kurulumuzun 04.08.2011 tarihli ara kararından dönülmesine, Kulüpten istenen cevap dilekçesinin beklenmesine;

15. E.2011/274

Çankırı Belediyespor Kulübü’nün, Futbolcu Celal Özcan ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.06.2011 tarih ve E.2011/106, K.2011/388 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/274 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Kulüp tarafından eksik harcın süresinde tamamlandığı görüldü. Futbolcudan istenen cevap dilekçesinin beklenmesine;

16. E.2011/275

Çankırı Belediyespor Kulübü’nün, Futbolcu Lokman Akyıldız ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 24.06.2011 tarih ve E.2011/281, K.2011/448 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/275 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Kulüp tarafından eksik harcın süresinde tamamlandığı görüldü. Futbolcudan istenen cevap dilekçesinin beklenmesine;

17. E.2011/276

Adıyamanspor Kulübü’nün, Futbolcu Arda Demiral ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.06.2011 tarih ve E.2011/983, K.2011/441 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/276 numaraya kayıtlı dosyada, Futbolcudan istenen cevap dilekçesinin beklenmesine;

18. E.2011/278

Futbolcu Mehmet Budak’ın, Tokatspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.06.2011 tarih ve E.2011/435, K.2011/444 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/278 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Futbolcu tarafından eksik harcın süresinde tamamlandığı görüldü. Kulüpten istenen cevap dilekçesinin beklenmesine;

19. E.2011/279

Futbolcu Erdem Özkurt’un, Gaziosmanpaşaspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 28.06.2011 tarih ve E.2011/222, K.2011/464 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/279 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Futbolcu tarafından eksik harcın süresinde tamamlandığı görüldü. Kulüpten istenen cevap dilekçesinin beklenmesine;

20. E.2011/282

Bursa Nilüferspor Kulübü’nün , TFF Yönetim Kurulu’nun 11.07.2011 tarih ve 2 sayılı toplantısında alınan karara karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/282 numaraya kayıtlı dosyada TFF genel Sekreterliğinden istenen belgelerin beklenmesine;

21. E.2011/263

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/246, K.2011/361 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/263 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

22. E.2011/262

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Musa Aydın ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/276, K.2011/363 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/262 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

23. E.2011/264

Karşıyaka Kulübü’nün, futbolcu Bilal Kısa ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.05.2011 tarih ve E.2011/242, K.2011/359 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/264 numaraya kayıtlı dosyada incelemenin devamına;

24. E.2011/227

Sağlık Ekibi çalışanı Nihat Kaçar’ın Kartalspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 18.05.2011 tarih ve E.2011/207, K.2011/331 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/227 numaraya kayıtlı dosyada, incelemenin devamına; Talimatta öngörülen yükümlülüğüne aykırı olarak istenilen belgeleri göndermeyen Kartalspor Kulübü hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup Kurulumuz tarafından Kulübe gönderilen 12.07.2011 tarihli yazının gereğinin yerine getirilmesinin beklenmesine;

25. E.2011/250

Belediye Vanspor Kulübü’nün, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 22.12.2010 tarih ve E.2010/879, K.2010/1051 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/250 numaraya kayıtlı dosyada taraflardan istenen cevabın beklenmesine,

26. E.2011/200

Kayseri Erciyesspor Kulübü’nün, Kulüp Lisans Kurulu’nun 06.05.2011 tarih, 2011/31 K. sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/200 numaraya kayıtlı dosyada TFF Genel Sekreterliği’nden istenen cevabın beklenmesine,

27. E.2011/119

Karşıyaka Kulübü’nün, Kulüp Lisans Kurulu’nun 06.05.2011 tarih, 2011/29 K. sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/199 numaraya kayıtlı dosyada TFF Genel Sekreterliği’nden istenen cevabın beklenmesine,

28. E.2011/126

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği görülmekle beklemenin devamına;

29. E.2011/141

TFF Yönetim Kurulu’nun 12.04.2011 tarihli kararı ile iptal edilen Futbolcu Temsilci Sınavı’na itiraz eden İsmail Tarık Raşioğlu’nun, Mustafa Sezgin’in, Görkem Kırgız’ın, Cengiz Kaan Kayıran’ın, İrfan Özden’in, Murat Azakoğlu’nun, İhsan Tarkan’ın, Serhan Serbast’in, Olcay Onur Öztürk’ün, Mehmet Polat Elmacı’nın, Ergin Başyazgan’ın, Tarık Özaslan’ın, Kıymet Şaşmaz’ın, Volkan Saruhan’ın itirazlarına ilişkin E.2011/141 numaralara kayıtlı dosyada esas hakkında karar için Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma aşamasının beklenmesine,

30. E.2011/237

Recep Öztürk’ün, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/334-1432 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/237 numaraya kayıtlı dosyada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olup Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına;

30. E.2011/251

Durmuş Bayram’ın, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/287-1477 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/251 numaraya kayıtlı dosyada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olup Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına;

31. E.2011/242

Umut Koçin’in, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/341-1476 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/242 numaraya kayıtlı dosyada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olup Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına;

32. E.2011/257

Muttalip Kandemir’in, PFDK’nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/284-1428 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/257 numaraya kayıtlı dosyada Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına

karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*