Tahkim Kurulu Kararları – 12.04.2018

TFF Tahkim Kurulu 12 Nisan 2018 günlü (21) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/129 – K.2018/136

Sultanbeyli Belediye Spor Kulübü’nün ile ilgili PFDK’nın 29.03.2018 tarihli E.2017-2018/836 – K.2017-2018/989 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Sultanbeyli Belediye Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT 52/2. maddesi uyarınca 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2018/130 – K.2018/137

Afjet Afyon Spor Kulübü’nün ile ilgili PFDK’nın 29.03.2018 tarihli E.2017-2018/816 – K.2017-2018/974 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Afjet Afyon Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT 52/2. maddesi uyarınca 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2018/131 – K.2018/138

Klasman Gözlemcisi Aydın Kankaş’ın, PFDK’nın 03.04.2018 tarihli E.2017-2018/839 K.2017-2018/990 sayılı kararına itirazı incelendi; Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 09.04.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

– PFDK kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

4. E.2018/132 – K.2018/139

Yeni Altındağ Belediye Spor Kulübü ‘nün, antrenörü Mehmet Akbulut ve kulüp masörü Harun Çakır’ın PFDK’nın 05.04.2018 tarihli E.2017-2018/86 K.2017-2018/1029 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Yeni Altındağ Belediye Spor Kulübü ‘nün, antrenörü Mehmet Akbulut’un müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile,

Yeni Altındağ Belediye Spor Kulübü masörü Harun Çakır’ın, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile,

5. E.2018/133 – K.2018/140

Yomra Spor Kulübü’nün futbolcusu Hamit Bayraktar ile ilgili PFDK’nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/858 K.2017-2018/997 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Yomra Spor Kulübü’nün futbolcusu Hamit Bayraktar’ın ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. . maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 2.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2018/134 – K.2018/ 141

Mucur Yabanlı Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/1616 K.2017-2018/2180 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi yapılan müzakere neticesinde; Mucur Yabanlı Spor Kulübü’nün başvurusunun, FDT’nin 89.maddesi gereğince taraf sıfatı olmadığından reddine oyçokluğu ile,

7. E.2018/135 – K.2018/ 142

Kırıkhan Spor Kulübü’nün futbolcusu Erhan Gözetlik ile ilgili PFDK’nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/862 K.2017-2018/1021 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Kırıkhan Spor Kulübü’nün futbolcusu Erhan Gözetlik’in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

8. E.2018/136 – K.2018/143

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün idarecileri Mehmet Yiğiner, Levent Yılmaz, Emrah Yıldız, kulüp antrenörü Osman Zeki Korkmaz, Kulüp atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir, futbolcu Alihan Kubalas, kulüp görevlileri Kemal Çorum, Burhan Cabir Uzun ile ilgili PFDK’nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/848 K.2017-2018/1011 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma için tayin edilen, 12.04.2018 Perşembe günü saat 14:15’de itiraz eden tarafın hazır olduğu görüldü, MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün idarecileri Mehmet Yiğiner, Levent Yılmaz, Emrah Yıldız, kulüp antrenörü Osman Zeki Korkmaz, Kulüp atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir, futbolcu Alihan Kubalas, kulüp görevlileri Kemal Çorum, Burhan Cabir’in sözlü beyanları alında yapılan müzakere neticesinde;

– MKE Ankaragücü kulübü başkanı Mehmet Yiğiner’in rakip takım yöneticilerine yönelik saldırıları nedeniyle FDT’nin 44/1-b maddesi uyarınca 360 gün hak mahrumiyeti ve 140.000,00 TL para cezasının 150 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile

– MKE Ankaragücü kulübü idarecisi Levent Yılmaz’ın rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle FDT’nin 44/1-b maddesi uyarınca 180 gün hak mahrumiyeti ve 70.000,00 TL para cezasının 75 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile

– MKE Ankaragücü kulübü idarecisi Emrah Yıldız’ın rakip takım futbolcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarinca 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 50/1-b maddesi uyarınca 42 gün hak mahrumiyeti ve 33.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 63 gün hak mahrumiyeti ve 46.000,00 TL para cezasının, tedbire uymama eyleminden ceza tayinine yer olmadığından, 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

– MKE Ankaragücü kulübü antrenörü Osman Zeki Korkmaz’ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 20.000,00 para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000,00TL para cezasının; tedbire uymama eyleminden ceza tayinine yer olmadığından, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

– MKE Ankaragücü kulübü atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir’in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasina ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezasi ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– MKE Ankaragücü kulübü sporcusu Alihan Kubalas’in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– MKE Ankaragücü kulübü görevlisi Kemal Çorum’un rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca 180 gün hak mahrumiyeti cezasının 45 gün hak mahrumiyeti cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

– MKE Ankaragücü görevlisi Burhan Cabir Uzun’un rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezasının 45 gün hak mahrumiyeti cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/137 – K.2018/144

Eskişehir Spor Kulübü’nün futbolcusu Semih Şentürk ile ilgili PFDK’nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/849 K.2017-2018/1003 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Erteleme talebinin reddine,

– Eskişehir Spor Kulübü’nün futbolcusu Semih Şentürk’ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2018/138 – K.2018/145

İl hakemi Bahadır Akıncı’nın, AFDK’nın 05.04.2018 tarihli E.2017-2018/1590 K.2017-2018/2174 sayılı kararına itirazı incelendi yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*