Tahkim Kurulu Kararları – 12.07.2018

TFF Tahkim Kurulu 12 Temmuz 2018 günlü (38) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/107 – K.2018/126- Ek

Göztepe Sportif Yatırımları A.Ş.’nin Tahkim Kurulu’nun 05.04.2018 tarihli 2018/107 E. 2018/126 K. sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma talebinin ve yürütmenin durdurulması talebinin reddine,

– Somut olayda usul kanunlarında sınırlı bir şekilde sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden herhangi birinin bulunmadığı anlaşıldığından, Göztepe Sportif Yatırımları A.Ş.’nin yargılamanın iadesi talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2018/189 – K.2018/203

Adana Spor A.Ş.’nin futbolcu Bekir Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 24.05.2018 E.2018/133 K.2018/154 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 12.07.2018 Perşembe günü saat 14:00’de tarafların hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Adana Spor A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında yazılı olan 2017/2018 sezonu maç başı alacağının; taleple bağlılık ilkesi gereğince 72.000,00 TL olması gerektiğinin kabulü ile futbolcu alacağının 319.942,87 TL olarak düzeltilmesine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

– Değişen alacak miktarına göre harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2018/190 – K.2018/204

Samsun Spor Kulübü’nün Teknik Adam Engin İpekoğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.05.2018 tarih ve E.2018/85 – K.2018/129 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2018/191 – K.2018/205

Teknik Adam Eyüp Taş’ın Diyarbekir Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.05.2018 tarih ve E.2018/92 – K.2018/133 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2018/197 – K.2018/206

Arnavutköy Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcuları Kutsal Anı Ertok ve Hüseyin Emirhan Kınlak ile ilgili AFDK’nın 03.07.2018 tarihli kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Arnavutköy Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcuları Kutsal Anı Ertok ve Hüseyin Emirhan Kınlak’ın tribünde ağır şekilde saldırıda bulunmaktan FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2018/ 198 – K.2018/207

Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Davut Katar ile ilgili AFDK’nın 26.06.2018 tarihli E.2017-2018/1926 K.2017-2018/2683 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Davut Katar’a FDT’nin 46. maddesi gereğince verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezasının sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/202 – K.2018/208

Samsun Spor Kulübü’nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve E.2018/32 – K.2017/32-2 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru harcının 7 günlük itiraz süresi içinde yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*