Tahkim Kurulu Kararları – 13.07.2017

TFF Tahkim Kurulu 13 Temmuz 2017 günlü (33) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/147 K.2017/175 -Ek

Kastamonu Spor 1966 Kulübü’nün, Kurulumuzun 13.04.2017 tarih ve E.2017/147 – K.2017/175 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

– Somut olayda usul kanunlarında sınırlı bir şekilde sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden herhangi birinin bulunmadığı anlaşıldığından, Kastamonu Spor 1966 Kulübü’nün yargılamanın iadesi talebinin reddine, oybirliği ile,

– Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

2. E.2017/245 – K.2017/280

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yat. A.Ş.’nin ve futbolcu Olcan Adın’ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 03.03.2017 tarih ve E.2016/668 – K.2017/68 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.07.2017 Perşembe saat 14.00’te taraf vekillerinin hazır olduğu görüldü. Taraf vekillerinin sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Futbolcu Olcan Adın’ın itirazının süre yönünden reddi ile süresi içinde itirazda bulunulmadığından futbolcu alacağından yapılan % 25 oranındaki hakkaniyet indirimi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

– Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yat. A.Ş.’nin itirazlarının reddi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2017/251 – K.2017/281

Futbolcu Murat Duruer’in, Kayseri Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 14.04.2017 tarih ve E.2017/86 – K.2017/138 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2017/252 – K.2017/282

Futbolcu Anıl Taşdemir’in, Adana Demir Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 17.02.2017 tarih ve E.2016/685 – K.2017/56 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2017/290 – K.2017/283

Diyarbakır DSİ Spor Kulübü futbolcusu Hüseyin Üzbaş’ın, AFDK’nın 04.07.2017 tarih ve E.2016-2017/2127 – K.2016-2017/2789 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Diyarbakır DSİ Spor Kulübü futbolcusu Hüseyin Üzbaş’ın, ihraç sonrası hakeme sözle hakaret etmekten FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile; müsabaka sonrasında hakemlere saldırıda bulunmaktan FDT’nin 44/2-a maddesi uyarınca 15 resmi müsabakadan men cezası ile olmak üzere toplam 18 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezaların tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezaların onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2017/274 – K.2017/284

Tokat Spor Kulübü’nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun 15.06.2017 tarih ve E.2017/63 K.2017/63-2 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; usulüne uygun başvuru yapılmadığından, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

7. E.2017/279 – K.2017/285

Kırıkhan Spor Kulübü’nün, teknik adam Yusuf Çubukçu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 29.06.2017 tarih ve E.2017/107 – K.2017/293 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; usulüne uygun başvuru yapılmadığından, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*