Tahkim Kurulu Kararları – 15.01.2015

Tahkim Kurulu 15 Ocak 2015 günü (3) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2015/6

Şanlıurfa Spor Kulübü’nün, futbolcusu Youssef Yeşilmen ile kulüp idarecileri Maruf Güneş ve Nihat Kırmızı ile ilgili PFDK’nın 01.01.2015 tarihli ve E.2014-2015/587, K.2014-2015/699 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– Şanlıurfa Spor Kulübü futbolcusu Youssef Yeşilmen’in rakip takım sporcusuna yönelik eyleminin, Kurulumuzun yerleşik içtihatları ve eylemin unsurları dikkate alındığında, PFDK’nın “şiddetli hareket” olarak kabulünün aksine FDT’nin 44/1-a.maddesinde düzenlenen “saldırı” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, futbolcu Youssef Yeşilmen’in eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilerek onanmasına; cezanın eylemin saldırı niteliğine uygun şekilde tayini gerekmekle birlikte aleyhe bozma yasağı ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca futbolcu Youssef Yeşilmen’e verilen 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

– PFDK’ca Şanlıurfa Spor Kulübü idarecisi Maruf Güneş’e akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FTD’nin 46/1.maddesi uyarınca 6.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– PFDK’ca Şanlıurfa Spor Kulübü idarecisi Nihat Kırmızı’ya akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FTD’nin 46/1.maddesi uyarınca 6.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2015/13);

2- E.2015/7

Yeni Diyarbakır Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 30.12.2015 tarihli ve E.2014-2015/581, K.2014-2015/691 sayılı kararına itirazı ile ilgili dosya incelendi. Kulübün itirazından feragat ettiğine dair dilekçe verdiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde Yeni Diyarbakır Spor Kulübü’nün itirazının feragat nedeniyle reddine; yatırılan 300.-TL harcın talep halinde Yeni Diyarbakır Spor Kulübü’ne iadesine oybirliği ile (K.2015/14);

3- E.2015/8

Beşiktaş AŞ.’nin, futbolcusu Veli Kavlak ile ilgili PFDK’nın 08.01.2015 tarihli ve E.2014-2015/610, K.2014-2015/730 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca; Beşiktaş AŞ. futbolcusu Veli Kavlak’a, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43.,35/4. ve 12. (haksız tahrik) maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.500.-TL para cezası verilmiş; ancak izlenen görüntüler ve Kurulumuzun yerleşik içtihatları karşısında, olayda “haksız tahrik” uygulama şartlarının gerçekleşmediği, böylece “haksız tahrik” gerekçesiyle cezada indirim yapılması yerinde görülmemişse de; aleyhe bozma yasağı ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, PFDK’ca netice ceza olarak verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500. TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşıldığından “yaptırımın ertelenmesi” talebinin kabulüne, PFDK’ca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasından henüz infaz edilmeyen yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine, ertelenmeyen 1 resmi müsabakadan men cezasının ise derhal infazına oybirliği ile (K.2015/15);

4- E.2015/9

Kilis Belediye Spor Kulübü futbolcuları Cabbar Çelik ve Barış Taşkesen’in kendileri ile ilgili AFDK’nın 08.01.2015 tarihli ve E.2014-2015/650, K.2014-2015/1119 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde;

– Kilis Belediye Spor Kulübü futbolcusu Barış Taşkesen’in ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sözlü ve fiili hakaret eylemleri ayrı ayrı değerlendirilerek hüküm kurulması gerekirken, eylemlerin bir bütün olarak değerlendirilip ceza tayinine gidilmesi, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda uygun görülmediği gibi, futbolcunun ihraç sonrası çıkan kavgaya karışarak bir kişinin yüzüne yumruk atmasının AFDK kararında tartışılmamış olması da yerinde görülmemiş olmakla birlikte, aleyhe bozma yasağı ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK’ca futbolcu Barış Taşkesen’e verilen 5 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına;

Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından, “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine, oybirliği ile;

– AFDK’ca Kilis Belediye Spor Kulübü futbolcusu Cabbar Çelik’e rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/16);

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*