Tahkim Kurulu Kararları – 17.04.2019

TFF Tahkim Kurulu 17 Nisan 2019 günlü (21) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/117 – K.2019/154

Mec Menajerlik Danışmanlık Org. ve Rek. San. Tic. Ltd. Şti. ve futbol menajeri Güney Adatepe’nin Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.12.2018 tarih ve E.2018/629 – K.2018/641 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; davacıların, Kurulumuza yaptığı başvurudan feragat etmeleri nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oyçokluğu ile,

2. E.2019/118 – K.2019/155

Futbolcu Eren Tokat’ın Darıca Gençlerbirliği A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.02.2019 tarih ve E.2018/731- K.2019/45 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

– Davacının, itirazının kabulü ile futbolcu alacağının (sakatlık dönemi maç başı ücret alacağı olan 7.646,00 TL’nin eklenmesi suretiyle) 153.601,52 TL olarak düzeltilmesine,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

3. E.2019/120 – K.2019/156

Futbolcu Mehmet Yeniler’in Darıca Gençlerbirliği A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.02.2019 tarih ve E.2018/729- K.2019/52 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2019/121 – K.2019/157

Hatay Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Mithat Yaşar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.02.2019 tarih ve E.2018/722- K.2019/46 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2019/133- K.2019/158

Adana Spor A.Ş.’nin futbolcusu Veli Kızılkaya ile ilgili PFDK’nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/847 K.2018-2019/1027 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma talebinin reddine,

– Adana Spor A.Ş.’nin futbolcusu Veli Kızılkaya’nın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 2.200,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2019/134 – K.2019/159

Tuzla Spor A.Ş.’nin futbolcusu Taner Yıldız ile ilgili PFDK’nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/849 K.2018-2019/1020 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Tuzla Spor A.Ş.’nin futbolcusu Taner Yıldız rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*