Tahkim Kurulu Kararları – 17.10.2013

Tahkim Kurulu 17 Ekim 2013 günü (62) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2013/235

Yüksekova Belediye Spor Kulübü futbolcusu Azmi Karaman’ın AFDK’ nın 30.09.2013 tarihli ve E.2013-2014/43, K.2013-2014/44 sayılı kararına dair itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, her ne kadar AFDK’ca, futbolcu Azmi Karaman’ın müsabaka hakemine yönelik sözlü ve fiili eylemleri nedeniyle sadece FDT’nin 43/2,a. maddesi (saldırı) uyarınca cezalandırılması yoluna gidilmiş ise de; olaydaki hakaret ve tehdit eylemlerinin ayrıca değerlendirilmemesi ve disiplin ihlalleri arasında içtima hükümlerinin uygulanmasının tartışılmaması yerinde görülmemiş olmakla birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK’ca Yüksekova Belediye Spor Kulübü’ nün futbolcusu Azmi Karaman’ a oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında verilen 15 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile (2013/237 K.);

2. E. 2013/236

Karşıyaka Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 03.10.2013 tarih ve E.2013-2014/144, K.2013-2014/183 sayılı kararına dair itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; ihlalin gerçekleştiği 29.09.2013 tarihinde henüz PFDK’ca verilmiş “ihtar” cezası bulunmaması ve bu haliyle Kulübün, ihtara rağmen aynı ihlali tekrarladığından bahsedilemeyeceğinden yapılan itirazın kabulüne ve PFDK’ca Karşıyaka Spor Kulübü’ne, tribün koltuklarının numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 45/1. maddesi uyarınca verilen 6.000.-TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile (2013/238 K.);

3. E.2013/237

Bayburt Grup Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü futbolcusu Sezgin Okuyan’ın AFDK’nın 10.10.2013 tarihli kararına dair itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; futbolcu Sezgin Okuyan’ın rakip takım sporcusuna yönelik eyleminin Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda FDT madde 43/1,a kapsamında “saldırı” olarak kabulü ve buna göre ceza tayin edilmesi gerekirken PFDK’ca “kural dışı hareket” olarak değerlendirilmesi yerinde görülmemekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve nihai cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, PFDK’ca Bayburt Grup Özel idaresi Gençlik ve Spor Kulübü’ nün futbolcusu Sezgin Okuyan’ a rakip takım sporcusuna yönelik eylemi nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile (2013/239 K.);

4. E.2013/238

Eskişehir Spor Kulübü görevlisi Göktürk Arslan’ın, PFDK’ nın 10.10.2013 tarih ve E.2013-2014/174, K.2012-2013/209 sayılı kararına dair itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosya kapsamından Göktürk Arslan’ın, kulüpte sigortalı çalışan olduğu ve menajer yardımcısı olarak görev yaptığı, bu haliyle FDT’nin 2/c maddesinde belirtilen kişilerden biri olmayıp FDT’nin 2/d. maddesinde belirtilen “görevli”lerden sayılması nedeniyle PFDK’ca; Eskişehir Spor Kulübü görevlisi Göktürk Arslan’a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 40/1-b. maddesi uyarınca verilen 60 gün hak mahrumiyeti ve 26.000.-TL para cezasının; FDT’nin 40/1-c. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile (2013/240 K.);

5. E.2013/240

Batman Spor Kulübü’ nün futbolcusu Civar Çetin’in PFDK’nın 10.10.2013 tarihli ve E.2013-2014/175, K.2013-2014/205 sayılı kararına dair itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde,

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– PFDK’ca Batman Spor Kulübü’nün futbolcusu Civar Çetin’e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 42.ve 34/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,

– Kurulumuzca yaptırımın ertelenmesine ilişkin verilen kararlar ışığında FDT’nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliği ile (2013/241 K.);

6. E.2013/241

Trabzonspor A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun; PFDK’ nın 10.10.2013 tarih ve E.2013-2014/190, K.2013-2014/223 sayılı kararına dair itirazları incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– PFDK’ca Trabzonspor A.Ş.’ye emniyet ve güvenlik tedbirlerine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeni ile FDT’nin 45/1. maddesi uyarınca 10.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine cezanın onanmasına oybirliği ile;

– PFDK’ca, Trabzonspor A.Ş.’ye kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FDT’nin 37/3. maddesi uyarınca verilen 70.000.-TL para cezasında FDT’nin 13.maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim yapılarak cezanın takdiren ve neticeten 46.666.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile;

– Trabzonspor A.Ş. Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve diğer sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı FDT’nin 37/3. maddesi uyarınca verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 22.000.-TL para cezasında, FDT’nin 13.maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim yapılarak cezanın takdiren ve neticeten 20 gün hak mahrumiyeti cezası ve 14.667.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile (2013/242 K.);

7. E.2013/242

Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü idarecisi Recep Yılmaz’ın PFDK’nın 10.10.2013 tarihli ve E.2013-2014/189, K.2013-2014/202 sayılı kararına dair itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Kulüp idarecisi Recep Yılmaz’ın müsabaka hakemine yönelik eyleminin, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda FDT’nin 40/1,b. maddesi kapsamında “hakaret” olarak kabulü ve buna göre ceza tayin edilmesi gerekirken PFDK’ca “sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirilmesi yerinde görülmemekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve nihai cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü idarecisi Recep Yılmaz’a eylemi nedeniyle verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 7.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliğiyle,

– PFDK’ca Kulüp idarecisi Recep Yılmaz’a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakarette bulunması nedeniyle FDT’nin 40/1,b. maddesi uyarınca verilen 60 gün hak mahrumiyeti ve 6.500.-TL para cezasının onanmasına oybirliğiyle,

Neticeten PFDK’ca kulüp idarecisi Recep Yılmaz’a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 90 gün hak mahrumiyeti ve 13.500.-TL para cezasının aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle onamasına oybirliği ile;

– Kurulumuzca yaptırımın ertelenmesine ilişkin verilen kararlar ışığında FDT’nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliği ile (2013/243 K.);

8. E.2013/239

Hatay Spor Kulübü teknik sorumlusu Ayhan Kaya’nın AFDK’ nın 07.10.2013 tarihli kararına dair itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Dosyanın eksik olduğu görüldüğünden tamamlanmasının beklenmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*