Tahkim  Kurulu Kararları – 18.01.2018 

TFF Tahkim Kurulu 18 Ocak 2018 günlü (3) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/363 – K.2017/397-Ek

12 Bingöl Spor Kulübü’nün, Kurulumuzun 19.09.2017 tarih ve E.2017/363 – K.2017/397 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile,

2. E.2017/464 – K.2018/15

Kartal Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 13.12.2017 tarih 72 sayılı toplantısında aldığı 2017/27-22570 sayılı kararın iptali istemli başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine,

– TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2017/485 – K.2018/16

Bergama Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcu Serdar Sudun ve Erzin Belediye Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.10.2017 tarih ve E.2017/485 – K.2017/589 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2017/487 – K.2018/17

Futbolcu temsilcisi Hamdi Can Çol’un, Kayseri Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.10.2017 tarih ve E.2017/468 – K.2017/578 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

– Davacı futbolcu temsilcisinin alacak talebinin kabulü ile net 20.000 Euro alacağın dava tarihi olan 27.07.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsili ile davacı futbolcu temsilcisine ödenmesine,

– Harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oyçokluğu ile,

5. E.2017/488 – K.2018/18

Futbolcu Ahmet Aras’ın, Antalya Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 22.09.2017 tarih ve E.2017/356 – K.2017/499 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2017/489 – K.2018/19

Hatay Spor Kulübü’nün, futbolcu Göksal Özkara ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.11.2017 tarih ve E.2017/605 – K.2017/625 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Göksal Özkara’nın feragatı nedeniyle Hatay Spor Kulübü’nün İhtar cezasının kaldırılmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*