Tahkim Kurulu Kararları – 19.04.2018

TFF Tahkim Kurulu 19 Nisan 2018 günlü (22) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/114 – K.2018/146

Buca Spor Kulübü’nün futbolcu Erkan Taşkıran ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 18.01.2018 tarih ve E.2017/572-K.2018/10 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oyçokluğu ile,

2. E.2018/121 – K.2018/147

Anagold 24 Erzincan Spor Kulübü’nün futbolcu Evren Horozal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve E.2018/21 – K.2018/31 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oyçokluğu ile,

3. E.2018/139 – K.2018/148

Çubuklu Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 30.03.2018 tarihli 80 sayılı toplantısında 2018/27-5655 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

4. E.2018/144 – K.2018/149

Şanlıurfa Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 12.04.2018 tarihli E. 2017-2018/ 881 K.2017-2018/1041 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Şanlıurfa Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Esas hakkında karar verildiğinden Şanlıurfa Spor Kulübü’nün başvuru dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine oyçokluğu ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*