Tahkim Kurulu Kararları – 19.12.2013

Tahkim Kurulu 19 Aralık 2013 günü (77) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2013/303

Bayrampaşa Spor Kulübü’nün, futbolcusu Enes Can Kara ile ilgili PFDK’nın 12.12.2013 tarih, 2013-2014/473 E., 2013-2014/539 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; PFDK’ca Bayrampaşa Spor Kulübü futbolcusu Enes Can Kara’ya,

– Rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 42. madde uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası,

– İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 40/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası,

olmak üzere cezaların içtima ettirilmesi suretiyle neticeten 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle (2013/304 K.);

2. E.2013/304

Galatasaray A.Ş. idarecisi ve kulüp yöneticisi Sedat Doğan’ın, PFDK’nın 12.12.2013 tarihli ve 2013-2014/474 E., 2013-2014/541 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; PFDK’ca; Galatasaray A.Ş. idarecisi ve kulüp yöneticisi Sedat Doğan’a sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT’nin 37/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 44.000-TL para cezası verilmişse de; açıklamanın bir bütün halinde içeriği ve Kurulumuzun “sportmenliğe aykırı açıklamalar” disiplin ihlaline ilişkin emsal kararları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayinini gerektiren bir husus tespit edilemediğinden, bu yönüyle itirazın kısmen kabulü ile cezanın 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 22.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, sair itirazların reddine, oybirliğiyle (2013/305 K.);

3. E.2013/305

Beylerbeyi Spor Kulübü’nün futbolcusu Orkun Dervişler ile ilgili ilgili PFDK’nın 12.12.2013 tarih, 2013-2014/450 E., 2013-2014/510 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntülerini içeren CD de izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Beylerbeyi Spor Kulübü futbolcusu Orkun Dervişler’e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 42. ve 34/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle (2013/306 K.);

4. E.2013/300

Gözlemci Hasan Ceylan’ın PFDK’nın 12.12.2013 tarih, E.2013-2014/433 ve K.2013-2014/504 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Dosyanın incelemeye alınmasına;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*