Tahkim Kurulu Kararları – 20.07.2017

TFF Tahkim Kurulu 20 Temmuz 2017 günlü (34) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/248 – K.2017/286

Manisa Büyükşehir Bld. Spor Kulübü’nün, futbolcu Tahir Kurt ve Düzce Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.02.2017 tarih ve E.2016/219 – K.2017/58 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma istemlerinin reddine,

– Manisa Büyükşehir Bld. Spor Kulübü’nün itirazının kısmen kabulüne; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının ortadan kaldırılmasına,

– Futbolcu Tahir Kurt’un fesihte haksızlığının tespitine,

– Sair hususların gerekçeli kararda hüküm altına alınmasına, oybirliği ile,

2. E.2017/253 – K.2017/287

Tuzla Spor Kulübü’nün, futbolcu Lider Koç ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 12.05.2017 tarih ve E.2017/124 – K.2017/213 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2017/258 – K.2017/288

Kayseri Spor Kulübü’nün, futbolcu Ufuk Budak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.04.2017 tarih ve E.2017/91 – K.2017/153 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2017/267 – K.2017/289

Futbolcu Murat Yıldırım’ın, Bolu Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.04.2017 tarih ve E.2017/147 – K.2017/177 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; usulüne uygun düzenlenen feragatname uyarınca Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2017/268 – K.2017/290

Eyüp Spor Kulübü’nün, futbolcu Emrah Eyüboğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 14.04.2017 tarih ve E.2017/84 – K.2017/141 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*