Tahkim Kurulu Kararları – 20.07.2019

TFF Tahkim Kurulu 20 Temmuz 2019 günlü (33) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/172 – K.2019/242

Futbolcu Emre Aygün’ün Bandırma Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 22.03.2019 tarih ve E.2019/81 – K.2019/139 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2019/199 – K.2019/243

Futbolcu Berat Jonathan Ustabaşı’nın Bandırma Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 03.04.2019 tarih ve E.2019/246 – K.2019/167 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2019/200 – K.2019/244

Büyükçekmece Tepecik Spor Hizmetleri A.Ş.’nin futbolcu Eray Açıkgöz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 19.04.2019 tarih ve E.2019/219- K.2019/246 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2019/201 – K.2019/245

Futbolcu Timur Kosovalı’nın Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 19.04.2019 tarih ve E.2019/196 – K.2019/268 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2019/207 – K.2019/246

Futbolcu Gökhan Sazdağı’nın Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetleri San. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.02.2019 tarih ve E.2019/698- K.2019/82 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Asıl davada, davacı-karşı davalı kulübün alacak talebinin kısmen kabulü yönündeki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının KALDIRILMASINA,

– Davacı-karşı davalı kulübün alacak talebinin reddine,

Karşı davada, davalı karşı-davacı futbolcunun alacak talebinin reddi yönündeki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının KALDIRILMASINA,

Davalı- karşı davacı futbolcunun 28.459,12 TL alacak talebinin kabulüne,

– Asıl ve kaşı davada faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

6. E.2019/ 208 – K.2019/247

Büyükçekmece Tepecik Spor Hizmetleri A.Ş.’nin futbolcu Emrah Pehlivanoğlu’nun ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.04.2019 tarih ve E.2019/239 – K.2019/287 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2019/209 – K.2019/248

Büyükçekmece Tepecik Spor Hizmetleri A.Ş.’nin futbolcu Aykut Sevim ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 19.04.2019 tarih ve E.2019/225 – K.2019/270 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2019/216– K.2019/249

Fatih Karagümrük Spor A.Ş’nin futbolcu Benjamin Fuchs ile ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.04.2019 tarih ve E.2019/212 – K.2019/216 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davalı kulübün itirazının kabulü ile; davacı futbolcu alacağının 16.500,00 TL’nin mahsubu ile 88.182,32 TL olarak düzeltilmesine,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

9. E.2019/217 – K.2019/250

Futbolcu Armağan KUŞ’un Samsun Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 22.11.2018 tarih ve E.2018/643 – K.2018/611 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının KALDIRILMASINA,

– Davacı futbolcunun itirazının kabulü ile; 63.000,00 TL Peşinat ücret alacağının davalı kulüpten tahsili edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

– Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

10. E.2019/218 – K.2019/251

Futbolcu Mustafa Tahir Babaoğlu’nun Zonguldak Kömür Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 12.04.2019 tarih ve E.2019/111 – K.2019/231 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde ;

– Davalının itirazının kabulü ile; davacı futbolcunun alacağının 142.800,00 TL olarak düzeltilmesine,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

Gelecek toplantının 25.07.2019 Perşembe günü saat 15.00’te yapılmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*