Tahkim Kurulu Kararları – 21.06.2018

TFF Tahkim Kurulu 21 Haziran 2018 günlü (34) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/176 – K.2018/191

Kahramanmaraş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin, teknik adam Oktay Derelioğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 30.03.2018 tarih ve E.2017/654 – K.2018/63 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

2. E.2018/177 – K.2018/192

Osmaniye Spor Futbol Kulübü Derneği’nin futbolcu Tufan Deniz Gelen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 30.03.2018 tarih ve E.2018/56 – K.2018/64 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

3. E.2018/ 178 – K.2018/193

Kemer Spor 2003 Futbol Kulübü Derneği’nin futbolcu Umut Dilek ve Diyarbekir Spor Futbol Yatırımları A.Ş. arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 09.11.2017 tarih ve E.2017/535 – K.2017/614 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Kemer Spor 2003 Futbol Kulübü Derneği’nin duruşma talebinin reddine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

4. E.2018/180 – K.2018/194

Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü Derneği’nin ile futbolcu Muhammed Akarslan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) 12.04.2018 tarih ve E.2018/30 (Birleşen E.2018/36)- K.2018/85 sayılı kararına karşı tarafların başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Taraflar arasında, 31.05.2018 tarihli sulh protokolü yapılmış ve ıslak imzalı aslı dosyaya sunulmuştur. Her iki tarafın başvurusunda sulh protokolü gereğince UÇK kararının tüm yönleri ile ortadan kaldırılmasını talep ettiği görülmüştür. Tarafların taleplerinin kabulü ile; UÇK kararının tüm yönleri ile ortadan kaldırılmasına oyçokluğu ile

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*