TFF 

Tahkim Kurulu Kararları – 23.05.2019

TFF Tahkim Kurulu 23 Mayıs 2019 günlü (28) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/151 – K.2019/200

Antrenör Ziyaeddin Doğan’ın Gümüşhane Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.02.2019 tarih ve E.2019/1- K.2019/66 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2019/158 – K.2019/201

Eyüp Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Atakan Arslan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.02.2019 tarih ve E.2018/717- K.2019/48 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

– Davalı kulübün itirazının kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında 97.985,00 TL olarak kabul edilen alacağın (kulüp tarafından yapılan toplam 15.000,00 tutarlı ödemenin indirilmesi suretiyle) 82.985,00TL olarak düzeltilmesine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

– Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oyçokluğu ile,

3. E.2019/159 – K.2019/202

Cizre Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Caner Karuk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 28.03.2019 tarih ve E.2019/73- K.2019/158 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2019/184 – K.2019/203

Bolu Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü’nün futbolcuları İlhan Yüce, Yasin Dulkadir, Eren Taner Bayhan ve Umut Temel ile ilgili AFDK’nın 13.05.2019 tarihli E.2018-2019/1851 K.2018-2019/2463 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Bolu Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü’nün futbolcu İlhan Yüce’nin ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna hakaret etmesi nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, ayrıca hakeme saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, FDT’nin 10. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen cezaların içtima ettirilerek ihraç olması nedeni ile oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca 12 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (kırmızı kart gereği 1 maç + 12 maç = 13 maç) cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Bolu Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü’nün futbolcu Yasin Dulkadir’in hakeme saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Bolu Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü’nün futbolcu Eren Taner Bayhan’ın hakeme saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Bolu Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü’nün futbolcu Umut Temel’in hakeme saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2019/185 – K.2019/204

Bucak Belediye Oğuzhan Spor Kulübü’nün futbolcu Emin Ergün ile ilgili AFDK’nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/1864 K.2018-2019/2482 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Bucak Belediye Oğuzhan Spor Kulübü’nün rakip oyuncuya saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2019/186- K.2019/205

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 17.05.2019 tarihli E.2019/979 K.2018-2019/1188 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün, kupa törenine katılamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının; takdiren 100.000,00 TL para cezasına indirilerek PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2019/187- K.2019/206

Rize Spor Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 16.05.2019 tarihli 116 sayılı toplantısında alınan kararına karşı tarafların başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, tarafların başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

8. E.2019/188- K.2019/207

Yılport Samsun Spor Kulübü’nün PFDK’nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/976 K.2018-2019/1179 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Yılport Samsun Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 15.000,00 TL para cezasının; takdiren 5.000,00 TL para cezasına indirilerek PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2019/189- K.2019/208

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü’nün PFDK’nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/969 K.2018-2019/1182 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü’nün medya sorumlusunun yayın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası verilmesi şeklindeki PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile,

10. E.2019/190- K.2019/209

Eskişehir Spor Kulübü ve futbolcusu Erdal Akdarı ile ilgili PFDK’nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/970 K.2018-2019/1180 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Eskişehir Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Eskişehir Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Alt 126, 127 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Eskişehir Spor Kulübü’nün futbolcusu Erdal Akdarı’nın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile

11. E.2019/191- K.2019/210

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin yöneticisi Abdurrahim Albayrak ile ilgili PFDK’nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/966 K.2018-2019/1184 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2019/191- K.2019/211

FK 1864 Spor Kulübü’nün AFDK’nın 14.05.2019 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*