Tahkim Kurulu Kararları – 23.07.2015

Tahkim Kurulu’nun 23 Temmuz 2015 günü (42) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2015/167

Torku Konya Spor Kulübü futbolcusu Dimitar Dimitrov Rangelov’un PFDK’nın 9.06.2015 tarih ve E.2014-2015/1159, K.2014-2015/1370 sayılı kararına itirazına ilişkin dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde;

– Her ne kadar PFDK’ca, Torku Konya Spor Kulübü futbolcusu Dimitar Dimitrov Rangelov’un rakip takım sporcusuna yönelik eylemi “şiddetli hareket” olarak nitelendirilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları dikkate alındığında eylemin FDT’nin 44/1-a. maddesi kapsamında “saldırı” niteliğinde olduğu anlaşıldığından eylemin niteliğinin “saldırı” şeklinde düzeltilerek onanmasına; eylemin bu niteliğine uygun olarak cezanın daha ağır tayini gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca, Torku Konya Spor Kulübü futbolcusu Dimitar Dimitrov Rangelov’a verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Torku Konya Spor Kulübü futbolcusu Dimitar Dimitrov Rangelov’un “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliği ile (K.2015/176);

Karar Verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*