Tahkim Kurulu Kararları – 25.01.2018

TFF Tahkim Kurulu 25 Ocak 2018 günlü (4) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/245 – K.2017/280-Ek

Futbolcu Olcan Adın, Kurulumuzun 13.07.2017 tarih ve E.2017/245 – K.2017/280 sayılı kararına ve 14.12.2017 tarihli ek kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Talebin reddine oybirliği ile,

2. E.2017/486 – K.2018/ 20

Elaziz Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcu Mustafa Bedirhan Çelik ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 27.10.2017 tarih ve E.2017/531 – K.2017/588 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2018/8 – K.2018/21

Turgutlu Spor Kulübü’nün, futbolcu Halil İbrahim Pekşen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 20.10.2017 tarih ve E.2017/552 – K.2017/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Turgutlu Spor Kulübü’nün başvurusunun feragat nedeniyle reddine, oybirliği ile,

4. E.2018/9 – K.2018/ 22

Turgutlu Spor Kulübü’nün, futbolcu Ahmet Buğrahan Tuncay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 01.12.2017 tarih ve E.2017/565 – K.2017/654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Turgutlu Spor Kulübü’nün başvurusunun feragat nedeniyle reddine, oybirliği ile,

5. E.2018/15 – K.2018/ 23

Çorum Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Emre Yüksektepe hakkındaki PFDK’nın 19.01.2018 tarih ve E.2017-2018/510 – K.2017-2018/604 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Futbolcu Emre Yüksektepe müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*