Tahkim Kurulu Kararları – 25.02.2016

Tahkim Kurulu’nun 25 Şubat 2016 günü (10) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2016/49

Çine Madran Spor Kulübü yöneticisi Fatih Dereli’nin, PFDK’nın 11.02.2016 tarih ve E.2015-2016/644, K.2015-2016/794 sayılı kararına itirazına ilişkin dosya incelendi. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde PFDK’ca Çine Madran Spor Kulübü yöneticisi Fatih Dereli’ye;

– Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 5.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b. maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 8.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 96 gün hak mahrumiyeti ve 13.500.TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından, “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine, oybirliği ile (K.2016/67);

2- E.2016/55

Fenerbahçe A.Ş.’nin, PFDK’nın 18.02.2016 tarih ve E.2015-2016/688, K.2015-2016/801 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Fenerbahçe A.Ş.’ne, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca 50.000.-TL para cezası verilmesinde; FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton, Okul Açık Tribünlerine giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2016/68);

3- E.2016/56

Yeniçağa Spor Kulübü antrenörü Evren Aydın Akbaş’ın, AFDK’nın 16.02.2016 tarih ve E.2015-2016/1030, K.2015-2016/1370 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDK’ca Yeniçağa Spor Kulübü antrenörü Evren Aydın Akbaş’a başkasına ait lisans ile futbolcunun müsabakaya katılmasını temin nedeniyle FDT’nin 47/1-c. maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/69);

4- E.2016/57

Büyük Sır Spor Kulübü idarecisi İsmail Avanoğlu ve futbolcuları Ali Kaşık, Soner Değirmenci ve Muhammet Mümin Tüten’in AFDK’nın 16.02.2016 tarih ve E.2015-2016/1055, K.2015-2016/1372 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– AFDK’ca Büyük Sır Spor Kulübü idarecisi İsmail Avanoğlu’na, müsabaka hakemine saldırısı nedeniyle, FDT’nin 44/2-b. maddesi uyarınca 400 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– AFDK’ca Büyük Sır Spor Kulübü futbolcusu Ali Kaşık’a, müsabaka hakemine hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası; ihraç sonrası müsabaka hakemine saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-a. maddesi uyarınca 15 resmi müsabakadan men cezası; cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 22 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– AFDK’ca Büyük Sır Spor Kulübü futbolcusu Soner Değirmenci’ye müsabaka hakemine hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası; ihraç sonrası müsabaka hakemine saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-a. maddesi uyarınca 15 resmi müsabakadan men cezası; cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 20 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– AFDK’ca Büyük Sır Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Mümin Tüten’e müsabaka hakemine hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası; ihraç sonrası müsabaka hakemine saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-a. maddesi uyarınca 15 resmi müsabakadan men cezası; cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 22 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2016/70);

5- E.2016/58

Eskişehir Spor Kulübü futbolcusu Nadir Çiftçi’nin, PFDK’nın 18.02.2016 tarih ve E.2015-2016/702, K.2015-2016/819 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde PFDK’ca Eskişehir Spor Kulübü futbolcusu Nadir Çiftçi’ye;

– Rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası verilmesinde, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası verilmesinde, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 3 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliği ile (K.2016/71);

6- E.2016/59

Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün, futbolcusu Onur Öztürk ile ilgili PFDK’nın 18.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/690, K.2015-2016/812 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcusu Onur Öztürk’e rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliği ile (K.2016/72);

7- E.2016/61

Maltepe Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 18.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/694, K.2015-2016/804 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

– PFDK’ca Maltepe Spor Kulübü’ne, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca 4.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2016/73);

8- E.2016/62

Ulusal Yardımcı Hakem İbrahim Tokmak’ın, PFDK’nın 18.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/703, K.2015-2016/827 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– PFDK’ca Ulusal Yardımcı Hakem İbrahim Tokmak’a, sosyal medya hesabında yer alan ifadeleri nedeniyle FDT’nin 38/a ve FDT’nin 46/1. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2016/74);

9- E.2016/54

Elazığ Spor Kulübü’nün futbolcu Ümit Karaal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 29.01.2016 tarih ve E.2015/162, K.2016/36 sayılı kararına ilişkin incelenmenin devamına;

10- E.2016/60

Palandöken Belediye Spor Kulübü teknik sorumlusu Okan Kadir Setikmen’in, AFDK’nın 16.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/816, K.2015-2016/1367 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Dosyanın incelemeye alınmasına;

11- E.2016/63

Elazığ Spor Kulübü’nün, teknik adam Kemal Kurak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.02.2016 tarih ve E.2015/154, K.2016/57 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, taraf teşkili sağlanarak; Kurulumuzun toplantı tarihi olan 03.03.2016 gününe kadar cevaplanmak üzere, Elazığ Spor Kulübü’nün başvuru dilekçesinin teknik adam Kemal Kurak’a tebliğine; dosyanın incelemeye alınmasına;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*