TFF 

Tahkim Kurulu Kararları – 25.04.2019

TFF Tahkim Kurulu 25 Nisan 2019 günlü (23) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/111 – K.2019/164

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcu Uğur Demirok ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 25.01.2019 tarih ve E.2018/618- K.2019/20 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2019/119 – K.2019/165

Futbolcu Edgar Bruno Da Silva’nın Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 30.11.2018 tarih ve E.2017/391- K.2018/642 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2019/124 – K.2019/166

Futbolcu Ekrem Sarıçam’ın Silivri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.02.2019 tarih ve E.2019/8- K.2019/71 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davacının, itirazının kabulü edilerek UÇK kararında 30.000,00 TL olarak kabul edilen Peşinat alacağına; 50.000,00 TL Peşinat alacağının eklenmesi ile futbolcunun peşinat alacağının 80.000,00 TL olarak düzeltilmesine,

– UÇK tarafından reddedilen 8.000,00 TL tedavi giderine ilişkin alacak talebinin kabulüne,

– UÇK kararının 18.675,51 TL tutarlı maç başı alacağı yönünden onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

4. E.2019/125 – K.2019/167

Teknik adam Mustafa Kemal Kılıç’ın Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.02.2019 tarih ve E.2018/718 (Birleşen dava 2019/9 E.) – K.2019/80 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davacının, itirazının kabulü ile UÇK kararının birleşen dava bakımından (alacağa uygulanan faiz yönünden) düzeltilerek; davacının talebinin kabulü ile 400.000,00 TL’nin 05.01.2019 tarihinden itibaren fiili ödeme gününe kadar işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte davalı kulüpten alınarak davacıya ödenmesine,

– Kararın diğer kısımlarının onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2019/129 – K.2019/168

Hatay Spor Kulübü Derneği ve futbolcu Mehmet Tosun’un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.03.2019 tarih ve E.2019/77- K.2019/120 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2019/140 – K.2019/169

Nilüfer Karaman Spor Kulübü’nün futbolcusu Orçun Kılıç ile ilgili AFDK’nın 16.04.2019 tarihli E.2018-2019/1673 K.2018-2019/2236 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Nilüfer Karaman Spor Kulübü’nün futbolcusu Orçun Kılıç’ın rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunmaktan ve eylemi neticesinde saha olaylarına sebebiyet vererek müsabakanın tatil olmasına neden olmaktan FDT’nin

44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2019/141 – K.2019/170

1074 Çankırı Spor Kulübü’nün AFDK’nın 18.03.2019 tarihli E.2018-2019/1669 K.2018-2019/2253 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– 1074 Çankırı Spor Kulübü’nün futbolcunun kedisine ait olmayan lisansı kullanmasını temin etmesi nedeniyle FMT’nin 22/g, 23/1-3 maddeleri yoluyla FDT’nin 47/3 maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlubiyet cezası verilmesine ayrıca mevcut puanlarından (3) puan silinmesi cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2019/142 – K.2019/171

Adana Demir Spor Kulübü Derneği’nin PFDK’nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/890 K.2018-2019/1055 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Adana Demir Spor Kulübü Derneği’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılma, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası, A, B, C, D, E Kuzey Maraton Alt A, B, C Kuzey Maraton Üst A, B C, D, E Güney Maraton Alt E, F, G Güney Maraton Üst E, F, G, H Kapalı Alt Güney B, C, D, E, F Kapalı Alt Kuzey A, B, C, D, E, F Kapalı Üst Güney B, C, D, E, G Kapalı Üst Kuzey A, B, C, D, E, F Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Adana Demir Spor Kulübü Derneği’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 34.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Adana Demir Spor Kulübü Derneği’nin akreditasyon sisteminin TFF Talimatların uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2019/143- K.2019/172

Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü’nün futbolcusu Erkan Kaş ile ilgili PFDK’nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/869 K.2018-2019/1054 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü’nün Futbolcusu Erkan Kaş’ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2019/144 – K.2019/173

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/871 K.2018-2019/1042 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılma, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribün, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Migros Tribün A, B, C, D, E, I, J, K, L, M Maraton Üst A, B, C, D, E, F, G, H, I Fenerium Alt Avis A, B, C, D, E, F, G, H, I Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 35.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*