Tahkim Kurulu Kararları – 25.05.2017

TFF Tahkim Kurulu 25 Mayıs 2017 günlü (27) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2016/365 – K.2016/387 – EK

Futbolcu Adem Aydın’ın 11.05.2017 tarihli dilekçesi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; talebin kabulü ile 1.319,96 TL yargılama giderinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine; işbu kararın Kurulumuzun 08.12.2016 tarih E.2016/365 K.2016/387 sayılı kararının eki niteliğinde sayılmasına, oybirliği ile,

2. E.2017/180 – K.2017/239

Gaziantep Spor Kulübü’nün ve futbolcu Emmanuel John Chibuike’nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 29.12.2016 tarih ve E.2016/496 – K.2016/766 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2017/234 – K.2017/240

76 Iğdır Spor Kulübü’nün, Siirt Hasbey Spor Kulübü hakkında verilen 20.04.2017 tarihli AFDK kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– 76 Iğdır Spor Kulübü’nün başvurusunun reddi ile Siirt Hasbey Spor Kulübü hakkında verilen ceza tayinine yer olmadığına dair AFDK kararının onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2017/235 – K.2017/241

Bursa Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 18.05.2017 tarih ve E.2016-2017/1054 – K.2016-2017/1222 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Bursa Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– FDT’nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 122,123,124,125,126,127,128; Kuzey Kale Arkası 108,109,110; Doğu Üst 214,215,216,217; Doğu Alt 114,115,116,117 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Bursa Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Bursa Spor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/2. maddesi uyarınca 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

5. E.2017/236 – K.2017/242

Kırıkhan Spor Kulübü’nün, teknik adam Sedat Kutnu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 19.04.2017 tarih ve E.2017/109 – K.2017/148 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca usulüne uygun başvuru yapılmadığından, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*