Tahkim Kurulu Kararları – 26.07.2018

TFF Tahkim Kurulu 26 Temmuz 2018 günlü (40) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/192 – K.2018/212

Şanlıurfa Spor Kulübü ile Futbolcu Fatih Kaldan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 20.04.2018 tarih ve E.2018/83 – K.2018/107 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma talebinin reddine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, her iki tarafın başvurusunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2018/196 – K.2018/213

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin, menajer Necdet Ergezen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 19.04.2018 tarih ve E.2017/656 – K.2018/93 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin duruşma talebinin reddine,

– Delil tespiti ve HMK 414/3. maddesi gereğince mahkemeye başvuru için izin yazısı verilmesi talebinin reddine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2018/199 – K.2018/214

Bursa Spor Kulübü’nün, Teknik Adam Paul Josep Marie Le Guen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.06.2018 tarih ve E.2018/201 – K.2018/181 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bursa Spor Kulübü’nün başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oyçokluğu ile

4. E.2018/200 – K.2018/215

Bursa Spor Kulübü’nün, Teknik Adam Yves Pierre Roger Colleu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.06.2018 tarih ve E.2018/195 – K.2018/186 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bursa Spor Kulübü’nün başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oyçokluğu ile,

5. E.2018/201 – K.2018/216

Bursa Spor Kulübü’nün, Teknik Adam Christian Armand Emilele Mas ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.06.2018 tarih ve E.2018/197 – K.2018/188 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bursa Spor Kulübü’nün başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oyçokluğu ile

6. E.2018/202 – K.2018/ 208 -Ek

Samsun Spor Kulübü’nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve E.2018/32 – K.2018/32-2 sayılı kararına karşı itirazı üzerine Kurulumuzun tarafından verilen 12.07.2018 tarih E.2018/202 – K.2018/ 208 sayılı karardan rücu edilmesi talebi incelendi. Samsun Spor Kulübü’nün talebin reddine, oybirliği ile,

7. E.2018/205 – K.2018/217

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin, PFDK’nın 03.07.2018 tarih ve E.2017-2018/1088 – K.2017-2018/1323 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma talebinin reddine,

– Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin TFF’ye tescilli olmayan menajer ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatının 18/b, ç maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin Futbol Menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle talimatlara aykırı hareket Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatının 11/4, 12/1 maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23.maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2018/206 – K.2018/218

Çaykur Rize Spor A.Ş., PFDK’nın 03.07.2018 tarih ve E.2017-2018/1084 – K.2017-2018/1333 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Çaykur Rize Spor A.Ş’nin TFF’ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 18/b,ç maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca verilen İHTAR cezasının; bahsi geçen tarihte menajer’in TFF’ye tescilli bir menajer olması nedeniyle kulübün talimata aykırı bir eylem ve işlemi olmadığından kulübe verilen İhtar cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

– Çaykur Rize Spor A.Ş’nin’ futbol menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF’ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 11/4. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Çaykur Rize Spor A.Ş’nin TFF’ye tescilli olmayan kişilerin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 18/c. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/207 – K.2018/219

Hakem Yakup Bakır’ın, B klasman hakemlikten C klasman hakemliğine düşürülmesine dair MHK işlemine itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

10. E.2018/208 – K.2018/220

Hakem Emre Altun’un C klasman hakemlikten İl Hakemi kadrosuna düşürülmesine dair MHK işlemine itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*