Tahkim Kurulu Kararları – 26.12.2013

Tahkim Kurulu 26 Aralık 2013 günü (78) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2013/300

Gözlemci Hasan Ceylan’ın PFDK’nın 10.12.2013 tarih, E.2013-2014/433 ve K.2013-2014/504 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Harcı yatırılmadığından ve esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

– Görevi ihmal disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından PFDK’ca gözlemci Hasan Ceylan’a FDT’nin 58/1.maddesi uyarınca verilen 3 ay hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına oybirliğiyle, (2013/307 K.);

2. E.2013/306

Tepecikspor A.Ş.’nin, idarecisi Mehmet Eyüboğlu ile ilgili PFDK’nın 12.12.2013 tarih, E.2013-2014/467 ve K.2013-2014/537 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Mehmet Eyüboğlu’na müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 40/1-b maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 15.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle, (2013/308 K.);

3. E.2013/307

Beşiktaş AŞ.’nin, futbolcusu Roman De Moares Motta ile ilgili PFDK’nın 19.12.2013 tarih, E.2013-2014/485 ve K.2013-2014/585 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntülerini içeren CD de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

– PFDK’ca Beşiktaş AŞ.’nin futbolcusu Roman De Moares Motta’ya taraftara yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 43/1-a, 13. ve 34/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası verilmişse de; olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 13.maddesi gereği temel cezada yarı oranında indirim yapılmasına, bu sayede cezanın, 2 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliğiyle, (2013/309 K.);

4. E.2013/308

Alanya Spor Kulübü’nün, futbolcusu Mehmet Burak Kağan Uça ile ilgili PFDK’nın 19.12.2013 tarih, E.2013-2014/491 ve K.2013-2014/573 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntülerini içeren CD de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

– PFDK’ca Alanya Spor Kulübü’nün futbolcusu Mehmet Burak Kağan Uça’ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 42. ve 34/4. Maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ve 4.000-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle,

– Kurulumuzca verilen yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarda ve FDT’nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliğiyle (2013/310 K.);

5. E.2013/309

Kasımpaşa A.Ş.’nin, PFDK’nın 19.12.2013 tarih ve E.2013-2014/485, K.2013-2014/584 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Kasımpaşa A.Ş’ye taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 51/2.madde uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle (2013/311 K.);

6. E.2013/310

Beşiktaş AŞ.’nin idarecisi Erdal Torunoğulları’nın, PFDK’nın 24.12.2013 tarihli ve E.2013-2014/517, K.2013-2014/596 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Harcı yatırılmadığından ve esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

– PFDK’ca Beşiktaş A.Ş. idarecisi Erdal Torunoğulları’na sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT’nin 37/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 22.000-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle (2013/312 K.);

7. E.2013/311

Buğsaş Spor Kulübü’nün, futbolcusu Ozan Öztürk ile ilgili PFDK’nın 19.12.2013 tarih, E.2013-2014/502 ve K.2013-2014/571 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

– PFDK’ca Buğsaş Spor Kulübü’nün futbolcusu Ozan Öztürk’e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 42. ve 34/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 3.000-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle,

– Kurulumuzca verilen yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarda ve FDT’nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliğiyle (2013/313 K.);

8. E.2013/313

Kartepe Suadiye Spor Kulübü’nün AFDK’nın 30.09.2013 tarih ve E.2012-2013/52, K.2012-2013/49 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Kartepe Suadiye Spor Kulübü’nün başvurusunun FDT’nin 88.maddesi gereğince reddine oybirliği ile(2013/314 K.);

9. E.2013/315

Galatasaray A.Ş. idarecisi Sedat Doğan’ın, PFDK’nın 19.12.2013 tarihli ve E.2013-2014/483, K.2013-2014/588 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

– PFDK’ca Galatasaray A.Ş. idarecisi Sedat Doğan’a sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT’nin 37/1-b ve 11.maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 33.000-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle(2013/315 K.);

10. E.2013/312

Mersin Davultepe Spor Kulübü’nün AFDK’nın 24.12.2013 tarihli ve E.2013-2014/678, K.2013-2014/922 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan inceleme neticesinde itiraz dilekçesinin ekinde harç makbuzunun bulunmadığı görüldüğünden, kulübe müzekkere yazılarak Tahkim Kurulu Talimatının 6/4. maddesi uyarınca itiraz sahibinin, başvuru harcını yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorunda olduğu, harcı yatırılmamış başvuruların ise reddedileceğinin ihtaren bildirilmesine,

11. E.2013/314

Balıkesir Spor Kulübü teknik sorumlusu Ahmet Haktan Sivrikaya’nın PFDK’nın 12.12.2013 tarihli ve E.2013-2014/472 , K.2013-2014/516 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan inceleme neticesinde itiraz dilekçesinin ekinde harç makbuzunun bulunmadığı görüldüğünden, kulübe müzekkere yazılarak Tahkim Kurulu Talimatının 6/4. maddesi uyarınca itiraz sahibinin, başvuru harcını yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorunda olduğu, harcı yatırılmamış başvuruların ise reddedileceğinin ihtaren bildirilmesine,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*