TFF 

Tahkim Kurulu Kararları  – 27.04.2017

TFF Tahkim Kurulu 27 Nisan 2017 günlü (21) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2016/67 – K.2016/87 EK

Futbolcu Fatih Şen’in, 20.04.2017 tarihli dilekçesi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.01.2016 tarih ve E.2015/106 – K.2016/13 sayılı kararının 6 nolu bendinin tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmasına, oybirliği ile, (K.2016/87-EK)

2. E.2017/165

Utaş Uşak Spor A.Ş.’nin, Ödemiş Spor Kulübü’nün ve Çiğli Belediye Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 23.03.2017 tarih ve 45 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

– 05.03.2017 tarihinde oynanan Utaş Uşak Spor A.Ş – Ödemiş Spor müsabakasının, çıkan saha olayları nedeniyle tatil edilmesinin uygun görülmesine ve her iki takımın FMT’nin 23/4. maddesi uyarınca (3-0) hükmen yenik sayılmasına yönelik TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/195)

3. E.2017/166

Savaştepe Belediye Spor Kulübü’nün; TFF Yönetim Kurulu’nun 23.03.2017 tarih ve 45 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

– 12.02.2017 tarihinde oynanan Altınova Spor – Savaştepe Belediye Spor müsabakasının, çıkan saha olayları nedeniyle tatil edilmesinin uygun görülmesine ve FMT’nin 23/4. maddesi uyarınca Altınova Spor Kulübü’nün (3-0) hükmen yenik sayılmasına; Savaştepe Belediye Spor Kulübü’nün (3-0) hükmen galip sayılmasına yönelik TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddine, oybirliği ile, (K.2017/196)

4. E.2017/167

Beyşehir Belediye Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 23.03.2017 tarih ve 45 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beyşehir Belediye Spor Kulübü’nün başvurusunun feragat nedeniyle reddine, oybirliği ile, (K.2017/197)

5. E.2017/177

Futbolcu Sinan Bolat’ın, Galatasaray Sportif Sinai ve Tic. Yat. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.02.2017 tarih ve E.2016/486 – K.2017/42 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/198)

6. E.2017/184

Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü’nün, futbolcu Murathan Buruş ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 25.11.2016 tarih ve E.2016/573 – K.2016/665 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca başvuru harcının süresinde yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile, (K.2017/199)

7. E.2017/194

Adıyaman 1954 Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 18.04.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Adıyaman 1954 Spor Kulübü’nün, seyircisiz müsabakada seyirci bulundurması nedeniyle talimatlara aykırılıktan FDT’nin 46. ve 35/3. maddeleri uyarınca 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/200)

8. E.2017/195

Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Gül’ün, PFDK’nın 20.04.2017 tarih ve E.2016-2017/961 – K.2016-2017/1126 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Gül’ün, MHK Talimatı’nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 4 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/201)

9. E.2017/196

Sivas Belediye Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 13.04.2017 tarih ve E.2016-2017/928 – K.2016-2017/1082 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Sivas Belediye Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT’nin 53/8. maddesi uyarınca 20.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Sivas Belediye Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/202)

10. E.2017/197

Maltepe Spor Kulübü futbolcusu Tolga Aydın’ın, PFDK’nın 20.04.2017 tarih ve E.2016-2017/960 – K.2016-2017/1125 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Maltepe Spor Kulübü futbolcusu Tolga Aydın’ın, rakip takım futbolcusuna yönelik gerçekleştirdiği eylemin PFDK’nın kabulünün aksine FDT’nin 44. maddesinde düzenlenen “saldırı” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin “saldırı” şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

– Maltepe Spor Kulübü futbolcusu Tolga Aydın’a verilen 4 resmi müsabakadan men ve 2.000 TL para cezasının; eylemin saldırı niteliğine uyan FDT’nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/203)

11. E.2017/198

Gümüşhane Spor Kulübü’nün, kulüp futbolcusu Cem Sultan hakkındaki PFDK’nın 20.04.2017 tarih ve E.2016-2017/952 – K.2016-2017/1121 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Gümüşhane Spor Kulübü futbolcusu Cem Sultan’ın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/204)

12. E.2017/199

Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübü’nün, kulüp futbolcusu Sefa Durmuş hakkındaki PFDK’nın 20.04.2017 tarih ve E.2016-2017/959 – K.2016-2017/1117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübü futbolcusu Sefa Durmuş’un, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/205)

13. E.2017/181

Hatay Spor Kulübü’nün, teknik adam İlhami Çankır ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.02.2017 tarih ve E.2016/675 – K.2017/40 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– İtiraza konu 5.000 TL bedelli tediye makbuzu aslını dosyaya sunması için Hatay Spor Kulübü’ne 02.05.2017 Salı günü saat 15.00’e kadar kesin süre verilmesine; bu süre zarfında istenen belgenin dosyaya sunulmaması halinde bu delilden vazgeçilmiş sayılacağının ve dosyadaki mevcut deliller üzerinden karar verileceğinin ihtarına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*