Tahkim Kurulu Kararları – 28.06.2018

TFF Tahkim Kurulu 28 Haziran 2018 günlü (35) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/181 – K.2018/195

Şanlıurfa Spor Kulübü’nün, futbolcu Kemal Tokak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 19.04.2018 tarih ve E.2018/87 – K.2018/97 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

2. E.2018/182 – K.2018/196

Teknik Adam Osman Özdemir’in Diyarbekir Futbol A.Ş. Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 30.03.2018 tarih ve E.2018/72 – K.2018/68 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

3. E.2018/ 184 – K.2018/197

Samsun Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Ömer Kandemir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 12.04.2018 tarih ve E.2018/44 – K.2018/86 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Samsun Spor Kulübü Derneği’nin itirazının kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında yazılı olan fesih tazminatının taleple bağlılık ilkesi gereğince 100.000,00 TL olarak düzeltilmesine,

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

– Değişen alacak miktarına göre harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*