TFF 

Tahkim Kurulu Kararları – 28.09.2017

TFF Tahkim Kurulu 28 Eylül 2017 günlü (46) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/332 – K.2017/362

12 Bingöl Spor Kulübü’nün, futbolcu Rıdvan Sönmez ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.07.2017 tarih ve E.2017/260 – K.2017/342 sayılı kararına itirazı incelendi. Verilen kesin süre içinde eksik başvuru harcının yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8/5. maddesi uyarınca eksik başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile,

2. E.2017/333 – K.2017/363

12 Bingöl Spor Kulübü’nün, futbolcu Şafak Bayraktar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 06.07.2017 tarih ve E.2017/246 – K.2017/316 sayılı kararına itirazı incelendi. Verilen kesin süre içinde eksik başvuru harcının yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8/5. maddesi uyarınca eksik başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile,

3. E.2017/334 – K.2017/364

12 Bingöl Spor Kulübü’nün, futbolcu Ömerül Faruk İşler ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 20.07.2017 tarih ve E.2017/324 – K.2017/379 sayılı kararına itirazı incelendi. Verilen kesin süre içinde eksik başvuru harcının yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8/5. maddesi uyarınca eksik başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile,

4. E.2017/335 – K.2017/365

12 Bingöl Spor Kulübü’nün, futbolcu Şahin Çakır ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 06.07.2017 tarih ve E.2017/283 – K.2017/323 sayılı kararına itirazı incelendi. Verilen kesin süre içinde eksik başvuru harcının yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8/5. maddesi uyarınca eksik başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile,

5. E.2017/336 – K.2017/366

Kayseri Spor Kulübü’nün, teknik sorumlu Hakan Kutlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.07.2017 tarih ve E.2017/353 – K.2017/337 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2017/337 – K.2017/367

Aydın Spor 1923 Kulübü’nün, futbolcu Vedat Budak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 13.07.2017 tarih ve E.2017/225 – K.2017/350 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2017/338 – K.2017/368

Aydın Spor 1923 Kulübü’nün, takım antrenörü Levent Demirel ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 29.06.2017 tarih ve E.2017/263 – K.2017/295 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2017/339 – K.2017/369

Tokat Spor Kulübü’nün, futbolcu Sertaç Güzel ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 29.06.2017 tarih ve E.2017/261 – K.2017/303 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Tokat Spor Kulübü’nün itirazının kabulü ile futbolcu alacağının 9.250,00 TL olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

– Kararın diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile,

– Harç, giderler ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine,

9. E.2017/351 – K.2017/370

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin, TFF Etik Kurulu’nun 21.08.2017 tarih ve E.2017/1 – K.2017/5 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine,

– Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin, Etik Kurulu Talimatı’nın 10. maddesinde yazılı olan bağlılık ve dürüstlük prensiplerini ihlali nedeniyle talimatın 22/1. maddesi uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak uyarma cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2017/369 – K.2017/371

İstanbul Spor Faal. A.Ş’nin, PFDK’nın 26.09.2017 tarih ve E.2017-2018/134 – K.2017-2018/168 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– İstanbul Spor Faal. A.Ş’nin, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 75.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*