Tahkim Kurulu Kararları – 29.01.2015

Tahkim Kurulu 29 Ocak 2015 günü (6) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2015/13

Karasu Spor Kulübü’nün futbolcusu Uğur Arda’nın AFDK’nın 22.01.2015 tarihli ve E.2014-2015/847, K.2014-2015/1180 sayılı kararına itirazı ile ilgili dosya incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde, her ne kadar AFDK’ca, Karasu Spor Kulübü’nün futbolcusu Uğur Arda’nın eylemi kural dışı hareket olarak nitelendirilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda futbolcunun eyleminin FDT’nin 44. maddesi kapsamında “saldırı” olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile, (K.2015/19);

2- E.2015/14

Kelkit Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 17.01.2015 tarihli ve 55 sayılı toplantısındaki kararına itirazına ilişkin dilekçesi incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı, taraf teşkili yapılarak TFF vekili tarafından cevap dilekçesinin sunulduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile, (K.2015/20);

3- E.2015/15

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün PFDK’nın 22.01.2015 tarihli ve E.2014-2015/630, K.2014-2015/743 sayılı kararına itirazı ile ilgili dosya incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde PFDK’ca;

– MKE Ankaragücü Spor Kulübü’ne taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/3.maddesi uyarınca 10.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– MKE Ankaragücü Spor Kulübü’ne taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 5.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2.maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 6.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– MKE Ankaragücü Spor Kulübü’ne stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49.maddesi uyarınca 13.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2015/21);

4- E.2015/12

Kayseri Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 17.01.2015 tarihli ve 55 sayılı toplantısındaki kararına itirazına ilişkin dilekçesi incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı, taraf teşkili yapılarak TFF vekili tarafından cevap dilekçesinin sunulduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Kayseri Spor Kulübü ile Çaykur Rize Spor A.Ş. ne müzekkere yazılarak; yetiştirme tazminatı ödeme yükümlülüğü veya hak sahipliğine ilişkin, dava veya başvuru bulunup bulunmadığının sorulmasına, bulunuyor ise ilgili belgelerinin birer suretinin sunulmasının istenmesine; her iki kulübe istenilen hususların ikmali için 7 gün süre verilmesine;

– Bu nedenlerle dosya üzerindeki müzakerenin devamına;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*