TFF 

Tahkim Kurulu Kararları – 30.08.2012

Tahkim Kurulu 30 Ağustos 2012 günü (59) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2012/175

Galatasaray AŞ.’nin futbolcusu Engin Baytar ile ilgili PFDK’nın 16.08.2012 tarihli ve E. 2012-2013/3, K.2012-2013/3 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/175 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Galatasaray AŞ’yi temsilen Av.Mahinur DENGİZ katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi, tutanak altına alındı. Müsabaka görüntüleri izlendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Galatasaray AŞ futbolcusu Engin Baytar’a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 45/2-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Futbolcu Engin Baytar’ın müsabaka hakemine yönelik sözleri, her ne kadar PFDK’ca sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT’nin 42/1-a maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Futbolcu Engin Baytar’ın ihraç sonrası taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, olayın oluş şekli itibariyle cezanın tayininde alt sınırdan uzaklaşılmayı gerektirmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca FDT’nin 36/1-a maddesi uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Futbolcu Engin Baytar’ın müsabakanın 4. Hakemine yönelik sözleri, her ne kadar PFDK’ca sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT’nin 42/1-a maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Kabule göre, Futbolcu Engin Baytar’a verilen cezalara konu her bir eylem için FDT’nin 35/4 maddesi uyarınca ayrı ayrı para cezasına hükmolunması gerektiği gibi saldırı eylemi nedeniyle FDT’nin 35/4 maddesi uyarınca verilecek para cezasında da temel cezada olduğu gibi alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca FDT’nin 35/4 maddesi uyarınca verilen 20.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

Neticeten PFDK’ca futbolcu Engin Baytar’a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 11 resmi müsabakadan men ve 20.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/186 K.);

2. E.2012/176

Trabzonspor AŞ.’nin ile ilgili PFDK’nın 16.08.2012 tarihli ve E. 2012-2013/2, K.2012-2013/2 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/176 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde,

– PFDK’ca Trabzonspor AŞ’ye 13.08.2012 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yer alan TFF’nin saygınlığını zedeleyici açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3 maddesi uyarınca 50.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından cezanın onanmasına oybirliği ile

– Trabzonspor AŞ vekilinin dilekçesinde, PFDK’ca Trabzonspor AŞ Başkanı Sadri Şener’e verilen cezaya da itiraz edilmiş ise de, bu itiraz için harç yatırılmadığı görüldüğünden Tahkim Kurulu Talimatı’nın 6/4 ve 7. Maddeleri uyarınca Trabzonspor AŞ Başkanı Sadri Şener’e verilen cezaya yapılan itirazın reddine oybirliği ile (2012/187 K.);

3. E.2012/177

Gençosman Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 07.08.2012 tarihli ve 14 sayılı toplantısında aldığı karara karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/177 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Kurulumuza başvurunun 7 günlük süre geçtikten sonra gerçekleştirildiği görüldüğünden Tahkim Kurulu Talimatı’nın 7 ve 8/5 .maddeleri uyarınca Gençosman Spor Kulübü tarafından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile (2012/188 K.);

4. E.2012/174

İzmit Belediyespor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 07.08.2112 tarihli ve 14 numaralı toplantısında aldığı karara karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E. 2012/174 numaraya kayıtlı dosyasında Federasyondan istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Duruşma açıldı. Duruşmaya İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Federasyonu temsilen Av.Hazer Akil katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından İzmit Belediyespor Kulübü tarafından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile (2012/189 K.);

5. 01.06.2012, E.2012/153, K.2012/151

Fenerbahçe AŞ’nin, 22 Ağustos 2012 kayıt tarihli dilekçesi yargılamanın iadesi talebini içeren dilekçesi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde olayda yargılamanın iadesi nedenlerinin mevcut bulunmadığı görüldüğünden Fenerbahçe AŞ tarafından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile (2012/151 EK K.);

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*